Verden under lupen 24/7

Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) er en verdensledende leverandør av satellittbaserte tjenester, herunder analyser knyttet til miljø og overvåkning av havområder. Ved hjelp av data fra flere radar- og optiske satellitter, sammen med moderne basestasjoner fra pol til pol, utfører KSAT datainnsamling, konvertering og leveranser av bildedata og dokumentasjon for miljøovervåking. Med «fingeren på pulsen» døgnet rundt, kan KSAT levere data og bilder til sine kunder i nær sanntid - for alt fra mulige oljeutslipp til isdeteksjon for skipsfarten.

Publisert: 2015-05-11

Vi har snakket med to av lederne i jordobserveringsgruppen ved hovedkontoret I Tromsø; driftsleder Stian Simonsen og leder for systemutvikling Torunn Tøllefsen, for å få et bilde av arbeidet KSAT gjør, og samarbeidet selskapet har med NoIS.

70 antenner og 80 satelitter
Med tre sammenhengende polare bakkestasjoner; i Tromsø ved 69°N , Svalbard ved 78°N og Antarktis TrollSat Station på 72°S, samt med et voksende nettverk ved sentrale breddegrader, driver KSAT over 70 antenner som tilsammen dekker mer enn 80 satellitter.

– Våre kunder bestiller både databilder og ulike andre tjenester. Felles er at de gjerne skal ha dette levert innen 30 minutter, så teamet med driftsingeniører jobber hele tiden i nær sanntid, 24/7, forteller Stian.

– Vi prosesserer bilder ut fra et rådataformat som vi får fra satellittene, og kan deretter lese en rekke ulik informasjon ut fra disse bildene. Utifra hvilket produkt som er bestilt sendes de så direkte til kunden, eventuelt lages det en tilhørende rapport basert på vår analyse.

Behov for utvikling
Det vil alltid være krevende for et selskap å inneha en frontposisjon som baserer seg i stor grad på funksjonell og opp-datert programvare. Det er også noe som Stian og teamet har opplevd.

– Vårt analyseverktøy, KSAT Dact (Data analysis and classification tool), måtte stadig utvikles slik at vi skal kunne levere det kundene etterspør. Softwaren må endres og oppdateres, og i prosessen vi har gjennomgått, og er midt oppe i, har vi erfart at serviceapparatet ikke er ideelt for slike endringer som vi behøver. Det har gått tregt å få gjennomført opp-dateringer i slike prosjekter.

– Vi har krav om å levere raskt og effektivt og vi ser at det er utfordrende å gjøre endringer og oppdateringer i et stort system som ERDAS Imagine for å få utført den tuningen og tilpassingen som har vært nødvendig å gjennomføre for at vi skal bli bedre. Dersom vi blir forsinket eller ikke kan levere grunnet feil i vårt system, kan det fort bli dyrt for oss. I perioder har det vært nødvendig med restarter og andre justeringer som krever tid, og det er ikke heldig, forklarer Stian.

Hjelpen på dette problemet kom i høst, i form av et samarbeid med NoIS, som sendte et team til Tromsø og partene ble enige om å gjøre noen grep for å stabilisere softwaren.

– Vi er svært fornøyde med hvordan samarbeidet med NoIS har gått – og uten dette samarbeidet er det usikkert om vi hadde klart å levere våre produkter slik vi har gjort. Status nå er at vi har fått på plass et relativt godt resultat hvor noen av problemene er blitt håndtert, forteller Stian lettet.

Erdas og Apollo
KSAT utnytter ulike produkter fra Hexagon Geospatial, som forhandles av NoIS. Data analyseres med systemet Erdas IMAGINE. Originale satellittbilder, genererte radarbilder og anlyseresultat leses direkte inn i Erdas APOLLO. Denne serveren gjør data umiddelbart tilgjengelig for eksterne kunder gjennom en metadata-katalog og som et sett av OGC-webtjenester.

KSAT har blitt en effektiv og sikker kilde for nasjonale myndigheter som trenger hjelp til å identifisere oljeutslipp og finne potensielle kilder til forurensing. Erdas IMAGINE sine funksjonelle radaranalyser gjør KSAT i stand til å tilby tjenester for identifisering av oljeutslipp og gjenkjenning av fartøy. For å identifisere mulige miljøutslipp benytter KSATs operatører Erdas IMAGINE programvare med flere tusen satellittbilder som sammenstilles for å analysere og dokumentere mulige utslipp.

– Apollo-serveren er som en stor bildekatalog, forklarer Torunn.

– Alle satellittbildene som analyseres for kundene våre blir registrert her – som bildefiler, analyser og vektordata. Analysene skjer fort, slik at kunden skal raskt få tilgang.

– Vi har brukt Apollo-serveren siden 2008, og nå er det NoIS som har tatt over rollen som forhandler i Norge, så da blir det naturlig å jobbe med dem fremover. Vi har oppstart i løpet av våren – og både gleder oss og har store forventinger til et godt samarbeid, avslutter Torunn.

Profilbilde av Tor Olav Almås
Tor Olav Almås
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310