Setter temadata på kartet

Det gjennomføres i disse dager noe som kanskje kan kalles en minirevolusjon i «de norske skoger». Med stor optimisme forteller fylkeskartsjef Georg Langerak om GIS-prosjektet som skal gjennomføres i Hedmark og Oppland.

Publisert: 2015-05-13

– Vi er «on the edge». Det gjenstår fremdeles noen utfordringer, men vi er positive, svarer Langerak på spørsmålet om hvordan prosjektet går.

En felles løsning
– Nylig har kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt sin støtte til GIS-prosjektet i Hedmark og Oppland – og formålet beskrives som kompetanseheving og utvikling av ny funksjonalitet for effektive analyser og tilgang til temadata.

Prosjektet dreier seg om en felles kartdatabase som skal gjøre temadataene enklere tilgjengelig og raskere å bruke, slik at kommunene kan tilby bedre tjenester og raskere saksbehandling. Prosjektmidlene vil også bidra til å utvikle en analysemodul i ISY WinMap WebInnsyn som vil produsere rapporter ved å bruke temadata fra den felles kartdatabasen kombinert med lokale data. Prosjektet er et pilotprosjekt for deling og bruk av temadata i forbindelse med kommunal planlegging.

– Bakgrunnen for prosjektet er at vi ser hvilke store utfordringer kommunene har i å få tilgjengeliggjort tematisk data for sine saksbehandlere, forklarer Langerak.

– Vi ønsker å få på plass en felles og mye mer brukervennlig løsning, som skal være tilgjengelig både på kommune- og fylkesplan.

Utfordrende temadata
Nasjonale tema som ras, kvikkleire, truede arter, flom og verneområder forvaltes av sentrale myndigheter. Dette er tema som kommunene må ta høyde for i kommunale plan- og byggesaker. Kommunene er avhengige av å jobbe på oppdaterte data til enhver tid. Per i dag tilbys disse dataene på en måte som ikke er optimal og bruken er begrenset.

– Mange nasjonale tilbydere (Naturverndirektoratet, Skog og landskap m.fl) har tilbudt data og tjenester, men dette har vært i en slik form at det krever endel jobb i kommunene for å kunne benyttes effektivt. Det har dermed ikke blitt tatt i bruk, sier Langerak, og peker på viktigheten av at alle parter må kunne vurdere ting med samme datagrunnlag – at alle ser på samme detaljer!

– I prosjektet ønsker vi å se på muligheten av å synkronisere og oppdatere temadata slik at kommunene kan knytte seg til én sentral database som i tillegg er oppdatert med siste informasjon. Dette vil gjøre tilgangen enklere og bruken mer fleksibel. Forhåpentligvis vil det også føre til raskere, sikrere og bedre saksbehandling i plan- og byggesaker.

Koordinering og sikkerhet
– Fylkesetatene tar seg av koordinering og tilpasning av data, slik at de passer sammen, sier Langerak.

Hvor denne fellesløsningen skal ligge, er ennå ikke endelig avklart, og det gjenstår for fylkesetatene å få på plass felles tegneregler som vil kunne brukes automatisk og direkte.

– Men prosjektet er i gang og går fremover, så jeg er godt fornøyd, avslutter Georg Langerak med et smil.

Iblant er det en liten samarbeidsrevolusjon som skal til for å skape endring. Vi ser frem til fortsettelsen!


Georg Langerak, fylkeskartsjef i Hedmark og Oppland

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310