Med blikket rettet mot fremtidens renovasjonsløsninger!

Bergen er i ferd med å bli verdens første by med søppelsug i sentrum. Dette prosjektet er det Bergens-områdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) som står for. Med over 170.000 boenheter fordelt på 110.000 kundeavtaler er det viktig med et oversiktlig kundesystem som holder rede på alle husholdnings-kunder for renovasjon.

Publisert: 2015-10-12

Vi har tatt en prat med Aud-Marit K. Eide, som er fagansvarlig for seksjon Marked i BIR Privat AS, for å høre hvordan de jobber og for å få et bilde av deres samarbeid med NoIS.

Hva er Bossnettet?
– Bossnettet er et underjordisk rørsystem som skal frakte avfall fra hus-holdninger og næringskunder i Bergen sentrum ut til terminaler som ligger i utkanten av byen. Ved å bygge ut Bossnettet i Bergen sentrum vil en kunne tilby sentrumsbeboerne og næringslivet en funksjonell avfallsløsning som gir mulighet for kildesortering, mindre forsøpling, færre renovasjonsbiler i trange sentrumsgater og økt brannsikkerhet ved at spann blir byttet ut med nedkast på gateplan. Bossnettet vil jo også minske problemer med lukt og skadedyr, forklarer Eide.

Dere har benyttet ISY ProAktiv siden 2001. Hvordan bruker dere dette systemet i arbeidet deres?
– ISY ProAktiv er det kundesystemet vi bruker for å holde rede på alle våre husholdningskunder for renovasjon. Rundt 170.000 boenheter fordelt på 110.000 kundeavtaler er registrert i dette systemet. I dag har vi registrert nærmere 200.000 spann og containere med unik ID i ISY Proaktiv, og vi registrerer antall tømminger av de ulike enhetene. Vi bruker systemet til å lage ordrer på innhenting og utsetting av spann og bestilling av oppdrag til kontrollørene. Husholdningskundene som skal bruke bossnettet, får tildelt egne ID-brikker som registreres på deres kundeavtale i ISY ProAktiv. Vi bruker altså ISY ProAktiv til å ha full oversikt over alle kundene våre og alt utstyret vårt.

– Rundt 3.000 kunder vil i første omgang få tatt i bruk den nye avfallsløsningen når Bossnettet åpner 26. oktober 2015. Nettet skal så utvides, og dekke over 10.000 husstander totalt.

Hvordan fakturerer dere kundene deres i Bossnettet ved hjelp av ISY ProAktiv?
– Lukeåpninger i bossnettet skal på lik linje med tømming av restavfalls-spann danne grunnlaget for fakturering av renovasjonsgebyret til den enkelte kunde. ISY ProAktiv samsnakker med andre systemer, noe som gjør at antall tømminger som en husholdningskunde foretar seg, blir registrert direkte i ISY ProAktiv. I tillegg får vi avvik innmeldt av sjåfører inn i systemet, forteller hun.

I åtte av våre eierkommuner fakturerer vi våre kunder en minimumspris, og så betaler de et tillegg etter faktisk utførte tømminger. Vi jobber også med et lignende system for fakturering etter vekt på storbeholdere og containere.

– Vi skal nå også få registrert i ISY ProAktiv alle brikker og lukeåpninger som blir gjort i Bossnettet, slik at vi kan fakturere kundene på bakgrunn av antall lukeåpninger.

Hvem i BIR er det som bruker ISY ProAktiv?
– Kundesenteret vårt, backoffice-kontoret og vår logistikkavdeling er daglige brukere i BIR Privat. Vi jobber også med at vår transportør skal kunne gjøre ruteoptimaliseringer og planlegge framtidige ruter direkte i ISY ProAktiv. Dette er et pågående prosjekt.

Hvordan synes du arbeidet med NoIS fungerer?
– Vi samarbeider godt med NoIS og mener at vi sammen har lykkes i å utvikle ISY ProAktiv til et fremtidsrettet kundesystem med funksjonalitet for fremtidens renovasjonsløsninger. Dette har resultert i et godt og funksjonelt system som gjør arbeidshverdagen vår enklere.

– Vi opplever NoIS som en leverandør som virkelig ønsker å imøtekomme våre behov for ny funksjonalitet og videreutvikling av dagens system. Vi har derfor mange tanker og planer for framtiden som vi også ønsker å ha med oss NoIS på!

Profilbilde av Frode Hølleland
Frode Hølleland
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310