Fortsatt populært med gjenbruk!

Daglig leder i Envina IKS, Erik Fenstad, går en spennende høst i møte – med stor ny gjenvinningsstasjon under utbygging på Hofstad, og internt i bedriften er konverteringen til ISY ProAktiv 2015 gjennomført.

Publisert: 2015-10-16

Envina IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet for Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Spennet i oppgaver er stort i et lite selskap, forteller Erik Fenstad.

– Dagene går stort sett med til ledelse, økonomioppfølging, rapportering, samt å følge opp våre to store utbyggings-prosjekter.

Hva vil du si er fokusområdene for Envina i disse dager?
– Det er to viktige områder for oss denne høsten. Vi skal bygge Midt-Norges beste gjenvinningsstasjoner på Hofstad og på Støren. De skal utformes slik at kunden blir begeistret, og heller vil komme til oss enn å dumpe avfall i naturen.

– Det andre området er konverteringen til ISY ProAktiv 2015. Den kom på plass nå i sommer, og i går sendte vi ut fakturaene til våre 10.000 kunder helt etter planen. De ansatte og NoIS har gjort en kjempeinnsats for å få til dette.

Hvilke utfordringer ser dere i forhold til samfunnet og tematikken; renovasjon, gjenbruk og miljø?
– Det virker som om at temaet gjenbruk fortsatt er populært. Envina har en bruktbutikk i sentrum av Melhus, og den når stadig nye omsetningsrekorder. Videre har vi hatt nesten 11% økning på gjenvinningsstasjonene hittil i år, og det på toppen av 24% vekst i 2014. Men vi kan ikke hvile av den grunn. Det neste nå blir å få mer gjenvinning av matavfall. I Midt-Norge har vi gått sammen om SESAM-prosjektet som utreder dette.

Envina er brukere av ISY ProAktiv – kan du si noe om hvordan dere bruker systemet?
– Vi bruker ISY ProAktiv som et forvaltningssystem, eller CRM-system på engelsk. Alt av kundeoppfølging skjer gjennom det systemet. Vi sender «dagens rute» til DTA'er hvor renova-tørene kvitterer ut tømminger og avvik fortløpende. Videre bruker vi ISY ProAktiv til å fakturere våre kunder hvert kvartal og halvår. Dette har vi nå gjort for første gang gjennom en FakturaPrint-avtale med NETS. Alt tyder på at det har gått bra.

Til slutt – har du noen kommentarer til systemet eller samarbeidet med NoIS?
– Et viktig verktøy for oss er Nærings-modulen. Vi vil gjerne bidra til videre-utvikling av denne og har mange tanker om tilleggsfunksjoner i løsningen.

– Konverteringsprosjektet vårt ble ledet av en dedikert prosjektleder fra NoIS som styrte ressursene og aktivitetene. Dette var nok en suksessfaktor for god gjennomføring av prosjektet, avslutter Fenstad.

Profilbilde av Frode Hølleland
Frode Hølleland
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310