Felles system for GIS og kommunal forvaltning i Nord-Gudbrandsdal

Kommunesamarbeidet i Nord-Gudbrandsdal består av kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og Sel. Kommunene samarbeider nå om en komplett fellesløsning for både ISY WinMap og ISY ProAktiv.

Publisert: 2015-10-14

Stig Roar Mandal på Heranoshøe (1.666 moh) for å sette opp basestasjon for landmåling. Glittertind i bakgrunnen.

Samarbeidet startet som et prøveprosjekt i perioden 2007-10, deretter ble det opprettet et kompetansehevingsprosjekt fra 2011-13 og så ble dette til et permanent tiltak fra 2014. I år utvides samarbeidet til også å omfatte ISY ProAktiv for kommunal forvaltning.

Vi har tatt kontakt med Stig Roar Mandal som er en av to koordinatorer for regionsamarbeidet. Han er også leder av NoIS Brukerforum Hedmark/Oppland.

Kan du fortelle litt om GIS-samarbeidet?
– Samarbeidet er styrt av rådmennene i de respektive kommunene sammen med fylkeskartsjefen, mens den daglige driften er ved fagrådet og koordinatorene, i godt samarbeid med Kartverket. Vi er heldige som har vi har et fantastisk fylkeskartkontor med Georg Langerak i spissen, og mange veldig gode kolleger ved hans side. Uten deres innsats og kompetanse hadde vi ikke vært i nærheten av der vi er i dag.

– Vi har ni faggrupper og har en dynamisk struktur som gjør at vi kan opprette, endre eller legge ned faggrupper i tråd med utviklingen. Faggruppene består av fagpersoner fra alle kommunene og brukes til å ta opp problemstillinger som dukker opp, melde inn endringsønsker og generell kompetanseutveksling. Etter at dette ble etablert har vi opplevd at kompetansen i hver enkelt kommune har økt betraktelig, og at oppgavene løses mer effektivt. Man har alltid et nettverk å støtte seg på, og om man spør om hjelp av noen som ikke har svar, er det som regel noen andre som har løsningen. I tillegg har vi også muligheten til utveksling av arbeid, så man får utnyttet kompetansen der den allerede er.

Hvilke mål har dere med samarbeidet?
– Vi ønsker kompetanseheving og effektivisering av arbeidet innenfor GIS, samt tilrettelegging for at mest mulig informasjon skal kunne hentes ut enklest mulig av flest mulig.

Godt og positivt samarbeid med NoIS
Stig Roar forteller at han opplever samarbeidet med NoIS som svært godt.

– Vi har en fin struktur der supporthenvendelser stort sett kommer fra oss på gulvet og man får svar direkte, men der henvendelsene kan komme fra en av koordinatorene for å få en mer generell tilbakemelding dersom saken gjelder flere. Er det ønsker om videreutvikling eller forbedringer av programvare eller system går vi gjennom NoIS Brukerforum Hedmark/Oppland. Gjennom Brukerforum når vi fram med veldig mange av de sakene vi melder inn og vi føler at vi har god innflytelse på videreutvikling av løsningene. Alle ønsker blir selvsagt ikke innfridd med en gang, men det er veldig sjelden vi får nei til svar.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310