Automatisk leveranse av situasjonskart i Drammen kommune

Drammen kommune har automatisert leveransen av situasjonskart for alle som skal fremme en byggesøknad eller fradele en eiendom. Innbyggere i Drammen kommune kan dermed bestille og få levert situasjonskart og nabolister uavhengig av åpningstider hos kommunen.

Publisert: 2015-05-18

Drammen kommune har som krav at alle bygningstiltak og nye eiendomsgrenser skal tegnes inn i kartet når man fremmer byggesøknad eller fradeling av eiendom. Situasjonskartene bestilles gjennom nettbutikken Infoland. Bestillingsforespørselen går direkte til ISY WinMap WebInnsyn som er Drammen kommune sin løsning for kartinnsyn. Kart og tilhørende dokumenter produseres automatisk og leveres elektronisk til bestiller sammen med link for nedlastning.

Produktpakken inneholder også naboliste over valgt område. I tillegg leveres skjema for nabovarsel etter plan- og bygningsloven, sjekkliste for byggesak i Drammen kommune, samt dispensasjonssøknader og beskrivelse for hvordan du tegner tiltaket ditt på situasjonskartet.

Automatisk kontroll av leveransen
Når ISY WinMap WebInnsyn mottar en bestilling blir det foretatt en automatisk kontroll av om situasjonskartet kan produseres i A4 uten at det kreves mindre målestokk enn 1:1000. Situasjonskart som ikke kan leveres i A4, på grunn av at eiendommen er for stor, legges til internkontroll i ordretorget.

I tillegg kjøres det en automatisk kontroll av kvaliteten på eiendomsgrensene fra Matrikkelen. Dersom eiendommen har usikre grenser vil dette vises tydelig med egen advarsel på situasjonskartet.

Fra manuelt arbeid til helautomatisk leveranse
Tidligere ble slike henvendelser håndtert internt i kommunen hvor saksbehand-lere produserte og sendte ut kartene manuelt. En helautomatisert leveranse av disse tjenesten har frigjort mye tid hos saksbehandlere som nå kan prioritere andre viktige oppgaver.

I tillegg har kommunen fått utvidet sitt tjenestetilbud utover vanlige åpningstider, og dette er en veldig viktig faktor for brukerne som i dag forventer å få tak i dokumentene når det måtte passe dem. Nå får innbyggerne i Drammen kommune det slik de ønsker.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310