Standardisert utveksling av kartdata vil gi store innsparinger

Det er etablert en egen ISY JobTech faggruppe som har fokus på temaet “Effektiv bemanningsplanlegging for FDV”.

Publisert: 2014-06-29

Prosjektet er nå i avslutning av andre fase der vi har bidratt til utvikling av felleskomponenter for tjenestetilbydere og abonnenter.

Hovedmålsettingen er å utvikle og teste ut standard utvekslingsmetoder og komponenter for synkronisering av geodata på tvers av ulike plattformer og systemløsninger. Dette vil resultere i store innsparinger for offentlige etater gjennom automatiserte rutiner som erstatning for dagens til dels manuelle operasjoner for utveksling av kartdata.

Vi deltar nå i pilot-prosjekt med Trondheim kommune og med Kystverket / Kartverket (Sjødivisjonen) for å støtte GeoSynkronisering i våre løsninger.

Profilbilde av Lars Eggan
Lars Eggan
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310