Fisk og seismikk side om side

NoIS har inngått avtale med EPIM i Stavanger om utvikling og drift av en web-basert GIS-løsning for utveksling av informasjon mellom fiskeri-, olje- og seismikk-næringen på norsk sokkel.

Publisert: 2014-07-01

Fisk og seismikk

– Hensikten med løsningen er tredelt, og innebærer å gi olje og seismikk-selskaper et bedre informasjonsgrunnlag når de skal planlegge seismikkaktivitet, tilby et felles planleggingsverktøy, samt gi fiskerinæringen en oversikt over pågående og planlagte seismikkaktiviteter, sier Kari Anne Haaland Thorsen i EPIM.

Plattform for effektiv deling

Nettkartet, som har fått navnet SAM-X, blir en plattform for effektiv deling av korrekt informasjon til rett tid mellom viktige interessenter på norsk sokkel.

– Ett og samme verktøy gir olje- og seismikknæringen informasjon om fiske- og fiskeaktiviteter, og det gir fiskerinæringen informasjon om seismikkaktivitet. På denne måten kan olje- og seismikk-næringen ta hensyn til fiskeaktiviteter når de planlegge sin seismikkaktivitet, og fiskerinæringa kan få oppdatert informasjon om seismikkaktiviteter. Vi har valgt å kalle verktøyet SAM-X, for det handler om sameksistens.

Behovet for et verktøy som SAM-X ble forankret i topplederforumet «Ett Hav», et topplederforum etablert av norsk sjømatnæring og petroleumsnæringen.

– Ett Hav ble stiftet for å bidra til et lavere konfliktnivå og økt verdiskaping for begge næringene. Ett Hav er et forum hvor toppledere fra norsk sjømatnæring og petroleumsnæring skal møtes for dialog. Behovet og ønsket om denne løsningen har sitt utspring fra dette forumet, sier Haaland Thorsen.

De viktigste brukergruppene for SAM-X vil være fiskeflåter, operatørselskaper og seismikkselskaper. GIS-løsningen bygger på GeoMedia WebMap og komponenter fra ISY WinMap WebInnsyn og GeoInnsyn.

GoLive i mars

Produktet hadde GoLive i begynnelsen av mars, og har i løpet av de siste tre månedene vært gjennom en pilotfase med testing og feilretting. EPIM gikk offisielt over i driftsfasen i slutten av mai.

– I utviklingen av produktet har vi hatt med oss 2-3 personer fra EPIM. I tillegg har vi hatt med eksperter fra flere av aktørene på norsk sokkel, samt en representant fra Norsk Olje og Gass og Noregs Fiskarlag.

– Siden dette er en løsning som ikke er rettet mot oljeselskapene alene, har vi også hatt med oss aktører fra seismikkselskaper og fiskerinæringen inn i arbeidsgruppen vår.

Utfordrende tidsramme

Haaland Thorsen medgir at den største utfordringen i forbindelse med prosjektet
har vært tidsrammen.

– EPIM fikk forespørsel om å utvikle denne løsningen i mai 2013. Vi brukte sommeren på å finpusse funksjonskrav og sondere markedet for potensielle tilbydere.

I oktober 2013 ble kontrakten med NoIS signert, og i mars hadde man GoLive. Prosjektet kan betegnes som et «fast track» prosjekt.

– Til tross for knapp tidsfrist leverte vi på tid (en uke etter planlagt GoLive). Dette kan vi først og fremst berømme et dyktig utviklingsteam, vår dyktige prosjektleder samt alle medlemmene i arbeidsgruppen som har gitt gode og konstruktive tilbakemeldinger underveis, avslutter en fornøyd Haaland Thorsen.

Løsningen er utviklet etter Scrum-metoden, som er en smidig utviklingsmetodikk som gir stor grad av brukermedvirkning.

– Prosjektet har vist at vi kan levere innen tids- og kostnadsrammer også for denne type utviklingsmetodikk, sier Tor Olav Almås i NoIS.

 

 

 

Profilbilde av Tor Olav Almås
Tor Olav Almås
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310