Vil møte forventningene om døgnåpen forvaltning

Med målsetting om økt samarbeid og interaksjon har kommunene Ålesund, Sula, Haram, Sandøy og Giske besluttet å bruke en felles webløsning for kart- og plandata.

Publisert: 2014-10-18

Webløsningen, som er levert av Norconsult Informasjonssystemer, gir kommunene bedre mulighet til å samhandle elektronisk med innbyggerne, næringslivet og andre offentlige instanser gjennom enklere tilgang til informasjon om planlagte utbyggingsområder.

Startet med eKommune

I fjor ble det etablert et formelt IKT-samarbeid mellom flere kommuner på Sunnmøre i form av eKommune. Målet med samarbeidet var å gi kommunene gode, framtidsrettede og kostnads-effektive løsninger, som vil sette dem i stand til å levere enda bedre tjenester til innbyggerne i tråd med "forventningene om en døgnåpen forvaltning".

Overingeniør i Ålesund kommune, Knut Helge Skare, mener IKT-samarbeidet var startskuddet for samhandling på andre områder også.

– Bakgrunnen for å inngå et samarbeid innen kart og oppmålingstjenester var naturlig. Det første steget innen vårt fagområde har vært en felles løsning for kart- og plandata på web. Ålesund

og Sula kommuner, og Haram og Sandøy kommuner har hver for seg hatt samarbeid om kart og plandata på web gjennom flere år, sier Skare.

– De fire kommunene var enig om å samle sine to webkartløsninger, og geografisk sett var det også naturlig at Giske kommune ble med i samarbeidet.

Spent på hva løsningen vil gi

Webløsningen skal gi tilgang til kart-, matrikkel- og plandata for saksbehandlere, byggebransjen og innbyggere via Internett. Tilgang til data skal være både fra PC, nettbrett og smarttelefoner.

– Bruken av elektroniske kartdata blir mer og mer sentral både for fagfolk og "mannen i gata". Det å kunne tilby en god løsning for oppdaterte kart og relaterte data inkludert et verktøy med enkel funksjonalitet er derfor nødvendig for alle kommuner. Løsningen settes i drift januar neste år, og vi er spent på hva den vil gi oss, sier Skare.

Hvilke fordeler gir dette for Ålesund kommune?

– Fordelene med en slik løsning er at saksbehandlere gis web-basert tilgang til oppdaterte kart-, matrikkel- og plandata på ett og samme sted. Slik informasjon er nødvendig i all plan- og byggesaksbehandling, samt for alle de andre tekniske virksomhetene i kommunen, sånn som veg, vann og avløp. For kommunens førstelinjetjeneste, servicetorget, gir også løsningen god tilgang til å kunne svare publikum på mange spørsmål.

Skare ser klare fordeler med at løsningen er den samme som Ålesund og de fire nabokommunene.

– Saksbehandlerne i de ulike kommunene kan faktisk kommunisere rundt bruken av en felles løsning over kommunegrensene.

Gir det noen fordeler for befolkningen?

– Ja, publikum vil gjennom nettbaserte løsninger finne oppdatert kart-, matrikkel- og plandata døgnet rundt. Enkel tilgang og forbedret funksjonalitet vil gi publikumsvennlige løsninger.

– Kommunegrenser er for mange i vår region underordnet, da man ofte søker informasjon uavhengig av kommune: Man bor i en kommune, jobber i en annen kommune og har kanskje eierinteresser i en tredje kommune. At informasjonen man er ute etter er like lett tilgjengelig, ensartet og via samme løsning uavhengig av kommune, vil for innbyggere være av stor betydning.

Vil dra lasset sammen

For fremtiden ser Ålesund for seg samarbeid også innenfor andre kart- og oppmålingstjenester.

– Knapphet på ressurser, fagfolk og kompetanse, samt forestående kommunesammenslåinger, vil fremtvinge samarbeid, mener overingeniøren.

– Ålesund kommune er en relativt stor kommune med flere ansatte innenfor de ulike fagområdene. Kommunen kunne derfor i og for seg "ha nok med seg selv" og derved velge å ikke gå inn i slike samarbeid, men vi ser det likevel som svært så nyttig å dra lasset sammen med nabokommunene.

 

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310