Ble med brukeren på jobb

Da Norconsult Informasjonssystemers (NoIS) Cathrine Marstein Engen skulle utvikle ISY ProAktiv Mobil Service ble hun med Hans Ole Endrerud, en bruker i målgruppen, en hel dag på jobben.

Publisert: 2014-10-19

bli med på jobb

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) har vært pilotkunde under utviklingen av ISY ProAktiv Mobil Service. App'en effektiviserer og kvalitetssikrer arbeidsprosessen for å sette ut nye og bytte defekte søppeldunker.

– Med dagens løsning er dette en veldig manuell prosess. Brukeren må først skrive ut alle arbeidsordrene fra ISY ProAktiv, deretter må han skrive ut tilhørende kart. Han kjører så ut for å gjøre jobben, og fører arbeidet inn i ISY ProAktiv når han kommer inn igjen, sier Cathrine Marstein Engen.

NoIS har utviklet en ny app til systemet, slik at prosessen blir forenklet.

– Brukeren får arbeidslistene tilgjengelig direkte i app'en, og alle arbeidsordrene vises i et kart. Etterhvert som ordre utføres oppdateres ISY ProAktiv direkte. Dersom brukeren er utenfor dekning vil ISY ProAktiv oppdateres med en gang han er innnenfor dekning igjen.

– I app'en får brukeren også en utstyrs-liste tilhørende den enkelte arbeidslisten slik at han enkelt kan plukke med seg de dunkene han skal sette ut, forklarer hun.

Ble med Hans Ole på jobb

For å få innsikt i hvilket arbeid app'en skulle brukes til, ble Cathrine med Hans Ole Endrerud, som jobber med å bytte ut defekte søppeldunker, med på jobben en hel dag.

– Jeg var med Hans Ole og fikk sett
hvordan han gjorde jobben sin, både inne på kontoret og ute i feltet. Gjennom å være med på denne måten får jeg en helt annen innsikt enn det jeg ville fått gjennom for eksempel en samtale, sier hun.

– Det er viktig å bli kjent med brukerne, og å få dem til å forstå at de har store
muligheter til å påvirke hvordan løsningene våre blir.

Da Cathrine var med Hans Ole rundt hadde det allerede blitt laget en pilot-versjon av løsningen som de testet sammen.

– Underveis observerte jeg både det som fungerte bra, og det som kunne bli bedre. Hans Ole fikk også komme med innspill i forhold til ting han kunne tenke seg å endre.

Det er essensielt å kjenne arbeidsprosessen til brukerne

Cathrine brukte informasjonen hun tilegnet seg om brukeren til å endre brukergrensesnittet slik at det ble bedre tilpasset den virkelige arbeidsprosessen.

– Vi så for eksempel at vi trengte å synliggjøre sammenhengen mellom kartet og arbeidslisten, slik at brukeren ved ett blikk klarer å se hvilken ordre som er hvor i kartet.

– I tillegg utrykte Hans Ole et behov for å kunne bestemme rekkefølgen ordrene skulle utføres i. Det er mange faktorer som spiller inn her, og sjåføren vil bruke sin kunnskap til å bestemme dette. Begge disse endringene ble implementert umiddelbart etter besøket.

Inger Toril Ulnes Borgli hos HRA synes det er spennende at NoIS involverer brukere i utviklingen av nye produkter. Hun har fått positive tilbakemeldinger fra Hans Ole på at han fikk mulighet til å påvirke hvordan app'en ble.

- Vi ser virkelig nytten av app'en ved at Hans Ole sin arbeidshverdag har blitt mer effektiv. Han slipper mye papirarbeid og manuelle prosesser.

Er dette en metode som bør anvendes mer?

– Som leverandør av arbeidsstøtte-systemer er det helt essensielt at vi kjenner arbeidsprosessene til brukerne våre slik at vi kan lage løsninger som støtter opp under disse. Den beste måten å gjøre dette på er å dra ut til reelle brukere og observere dem mens de utfører jobben sin. Dette gjelder både om jobben foregår på kontoret eller i felt.

– Vi som jobber med dette er spesialister på å kartlegge prosesser og finne ut hvordan vi best lager løsninger som støtter brukernes behov, sier Cathrine.

Hun forklarer at NoIS også gjennom-fører brukertester, som går ut på at man lager konkrete oppgaver som et sett brukere skal gjennomføre mens de observeres.

– På denne måten får vi sjekket om brukerne faktisk skjønner hva de skal gjøre og vi får se om vi treffer behovene. Når vi gjør dette underveis i utviklingsprosessen klarer vi å justere oss inn i forhold til brukernes behov tidlig.

– Ved å bruke denne metodikken i større grad er jeg sikker på at vi vil gi kundene våre god brukeropplevelser.

 

Profilbilde av Cathrine Marstein Engen
Cathrine Marstein Engen
Avdelingsleder GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310