Tjenesteutvikling for BarentsWatch

Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) har inngått rammeavtale om tjenesteutvikling med BarentsWatch.

Publisert: 2014-10-20

BarentsWatch har som hovedmål å samle, utvikle og dele kunnskap om hav og kyst. Arbeidet med å fremme samhandling og effektivisering av forvaltningen knyttet til hav og kyst ekspanderer.

- Avtalen gir BarentsWatch utvidet kapasitet for teknisk utvikling og implementering av prosjekter som vi og partnerne jobber med, sier daglig leder Geir Schulstad i BarentsWatch om formålet med anskaffelsen, og legger til:

- Med dette har vi fått tilgang på et faglig sterkt team med mye erfaring fra utvikling av kartløsninger på web. Norconsult sitt team ble utover en fordelaktig pris valgt på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, teamets sammensetning og et godt utført case.

Kjerneområder

Administrerende direktør i NoIS, Bård Hernes, ser fram til å komme i gang med denne jobben.

- Dette prosjektet innebærer leveranse av tjenester innen et av våre kjerneområder, web-baserte kartløsninger. Vi har i tillegg spesialkompetanse på kartløsninger for maritim sektor, og prosjektet for BarentsWatch gir oss mulighet til å bygge videre på den kompetansen vi har opparbeidet til glede for både BarentsWatch og eksisterende kunder, forklarer han.

- Som leverandør gir dette oss en god forutsigbarhet og muligheter til å vokse videre. Konkurranseformen, der tilbuds-prosessen ble avsluttet med et praktisk case, var ny for oss. Det er utrolig tilfredsstillende å vinne konkurransen der vårt team ble evaluert over 5 dager.

Smidig arbeidsmetodikk

Utviklingsteamet fra NoIS vil jobbe tett med eksisterende forvaltningsteam hos Bouvet for direkte leveranse i Barents-Watch kildekode. Kontrakten har en øvre ramme på 25 mill. kr. pr. år og en varighet på inntil 4 år.

Anskaffelsen skal gi BarentsWatch tilgang til ressurser for utvikling av tjenester og funksjonalitet i henhold til smidig arbeidsmetodikk. Behovene og løsningene skal komme frem i dialog med brukerne og prioriteres av teamet og produkteier som oppnevnes av BarentsWatch for det enkelte utviklings-prosjekt. Særlig viktige arbeidsområder vil være kartløsninger for å fremstille sammensatte data fra forvaltningen og understøtte forvaltningen av hav- og kystområdene på tvers av etatene.

Les mer om BarentsWatch på barentswatch.no

barentswatch

 

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Prosjektdirektør
 

Nyheter

- av 310