NoIS-ansatt har mottatt pris for beste masteroppgave ved NTNU

Statens Vegvesen deler årlig ut pris for beste masteroppgave innen veg- og samferdselsrelaterte emner ved NTNU. Odin Altin fra NoIS har mottatt pris for sin master i Fysisk Planlegging ved institutt for byforming og planlegging

Publisert: 2014-11-07

Formålet med oppgaven var å belyse hvor viktig parkeringsrelaterte data er i planlegging av by- og bynære områder, og videre forsøke å kartlegge hvordan parkering i dag blir behandlet ut i fra et geodataperspektiv. Dette resulterte i et forslag til en konseptuell beskrivelse av parkering. Beskrivelsen ble konkretisert i en database med feltregistreringer fra Midtbyen i Trondheim. For å vise aktualiteten og mulighetene til denne typen data ble det gjennomført ulike GIS-analyser i både et arealplanleggings- og forvaltningsperspektiv. Erfaringer fra arbeidet viser at det er behov for å etablere en standardisering av parkeringsrelaterte data som alle aktørene i fagfeltet kan enes om og bruke på tvers av administrative grenser. For å få økt kunnskap om parkering er det avgjørende at man har en felles forståelse av hva parkering er, og hvordan det skal beskrives. Målsetningen til masteroppgaven var å bidra til denne standardiseringen.

I NoIS jobber Odin som GIS-konsulent. Jobben er svært variert, og omfatter i korte trekk å tilpasse våre GIS-løsninger til kundens behov. Dette omfatter tilpasning av våre webløsninger, vedlikehold av kartdatabaser, enkeltstående kartanalyser, tilrettelegging for bruk av programvare, kursing/foredrag, samt tilpasning og oppdatering av våre løsninger til gjeldende behov/standard.

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Konserndirektør Digitalisering
 

Nyheter

- av 310