Norconsult styrker satsingen på digitalisering

Etter snart fem måneder som konsernsjef i Norconsult har Egil Hogna og styret i Norconsult besluttet ny organisering og konsernledelse. Den nye konsernledelsen er utvidet for å styrke strategisk viktige satsingsområder som nordisk vekst, digitalisering og bærekraft og Ola Greiff Johnsen blir konserndirektør for digitalisering.

Publisert: 2021-04-19

Ny konsernledelse Norconsult 2021.jpg

Hogna overtok som konsernsjef i Norconsult 1. desember og har brukt de første månedene til å sette seg grundig inn i selskapets virksomhet. Sterkere nordisk fotavtrykk og tettere samarbeid på tvers av landegrensene er viktige årsaker til valg av ny struktur.

– Jeg er glad for å ha fått på plass et sterkt og kompetent team som kan videreutvikle Norconsult som en sterk nordisk aktør i årene som kommer. Konsernledelsen representerer en god kombinasjon av fornyelse og kontinuitet, sier Hogna.

For å styrke konsernets nordiske satsing er virksomheten i Sverige og Danmark løftet frem som egne forretningsområder i den nye konsernledelsen. Norconsult har iverksatt en rekrutteringsprosess for å få på plass en ny konserndirektør til å lede virksomheten i Sverige. Ljot Strömseng, som er direktør for den svenske virksomheten i dag, vil fratre stillingen etter avtale med styret, men vil fungere til ny konserndirektør er rekruttert. For å lede forretningsområdet i Danmark, vil Thomas Bolding Rasmussen inngå i den nye konsernledelsen.

I Norge vil Bård Hernes fortsette i stillingen som konserndirektør for Norge Hovedkontor, mens Vegard Jacobsen erstatter Janicke Garmann som konserndirektør for Norge Regioner. Garmann vil gå over i stilling som konserndirektør for Bærekraft og stab. Christian B. Nilsen vil fungere i rollen som CFO frem til ny konserndirektør er på plass.

Fornybar energi blir et nytt forretningsområde i konsernledelsen, ledet av Sten-Ole Nilsen. Også satsingen på digitalisering styrkes ved at området løftes til konsernledelsen med Ola Greiff Johnsen som konserndirektør for Digitalisering. Det heleide konsulentutleie- og rådgivningsselskapet Technogarden vil fortsatt ledes av Kathrine Duun Moen, som også blir ny konserndirektør.

I forbindelse med at Norconsults virksomhet i Sverige og Danmark samt Technogarden nå løftes inn i konsernledelsen som egne forretningsområder, oppløses forretningsområdet Norden, og Norconsults virksomhet i Island og Polen vil inngå i forretningsområdet Fornybar Energi. I forbindelse med dette trer Egil Gossé ut av konsernledelsen og vil gå over i en lederstilling knyttet til forretningsutvikling.

Den nye konsernledelsen vil være operativ fra 1. mai, og blir som følger:

-          Konsernsjef Egil Hogna
-          Konserndirektør CFO, Christian Bekkevold Nilsen (fungerende)
-          Konserndirektør Bærekraft og stab, Janicke Garmann
-          Konserndirektør Norge Hovedkontor, Bård Hernes
-          Konserndirektør Norge Regioner, Vegard Jacobsen
-          Konserndirektør Fornybar Energi, Sten-Ole Nilsen
-          Konserndirektør Sverige, Ljot Strömseng (fungerende)
-          Konserndirektør Danmark, Thomas Bolding Rasmussen
-          Konserndirektør Digitalisering, Ola Greiff Johnsen
-          Konserndirektør Technogarden, Kathrine Duun Moen

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Konserndirektør Digitalisering
 

Nyheter

- av 310