Forvaltningsoppdrag baner vei for videre vekst

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) rigger for videre vekst. Tre områder blir avgjørende i den kommende treårsperioden og selskapet henter ny kompetanse for nå målene.

Publisert: 2021-10-14 Sist oppdatert: 2021-10-19

1_660px.jpg
Frode Tørresdal og Marion Emilsen har ansvaret for hhv. bærekraftssatsning og forretningsutvikling i NoIS fremover.


I august 2021 vant NoIS den største kontrakten i selskapets historie da anbudskonkurransen om et nytt veiforvaltningssystem ble lyst ut av ti fylkeskommuner. Dette blir et av de viktigste satsningsområdene for NoIS fremover.

– Veiforvaltning blir den viktigste oppgaven vår i den kommende perioden. Norconsult, vårt morselskap, har Norges ledende rådgivermiljø innen samferdsel og vi er en sterk IT-organisasjon. Sammen møter vi markedets behov med verdifull kompetanse og lang erfaring fra bransjen, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS.

Videre forteller Greiff Johnsen om ytterligere to satsningsområder fremover. NoIS er en markedsledende leverandør av programvareløsninger innen blant annet bygg og anlegg i Norge og nå skal selskapet også utvide denne virksom-heten i Sverige. I tillegg skal NoIS i enda større grad utnytte mulighetene i skjæringspunktet mellom IT-rådgivning og tradisjonell rådgivning. De kommende årene er målet å oppnå 50 prosent organisk vekst.

– En stor fordel er at vi kjenner mange bransjer godt. Vi har gode og fremtidsrettende løsninger som fyller markedets behov. Samtidig ansetter vi også nye medarbeidere i sentrale roller i selskapet for å møte kundenes behov i enda større grad, sier Greiff Johnsen.

Styrker bærekraftssatsningen
På veien mot målene som er satt har NoIS utpekt Frode Tørresdal som bærekrafts-ansvarlig i selskapet. Tørresdal er i dag utviklingssjef og fortsetter i denne rollen samtidig som han nå har ansvaret for å løfte bærekraftsarbeidet i NoIS.

– FNs klimarapport som kom i august slo fast at vi har store utfordringer foran oss. Som firma har ikke NoIS store utslipp, men vi har stor påvirkningskraft på de prosjektene vi er involvert i, forteller Tørresdal.

Tørresdal har over 20 års erfaring i NoIS, og er hovedansvarlig når NoIS skal gi tilbud på bærekraftige løsninger. Han representerer også NoIS sitt bærekrafts-arbeid inn mot konsernledelsen, og har jobbet mye med digitalisering av bærekraftssertifiseringer.

– Noe av det viktigste vi gjør før et utbyggingsprosjekt settes i gang er å gjøre et godt grunnarbeid. Det kan brukes veldig mange penger på tiltak med minimal miljøgevinst, samtidig som det finnes rimelige tiltak der gevinsten er stor. Det handler om å ha nok gode data, involvere de riktige ressursene og finne de beste løsningene tidlig i prosjektene, og dette arbeidet synes jeg er svært interessant, forklarer Tørresdal.

Skal finne nye løsninger
Marion Emilsen hentes til NoIS som forretningsutvikler. Hun inngår i ledergruppen og skal sørge for at NoIS får gjennomføringskraft i nye satsningsområder.

– Jeg ser frem til å jobbe strukturert og konkret med mulighetene som ligger i NoIS. Fremover skal vi jobbe med å se løsningene kundene våre kanskje ikke vet at de trenger, forteller Emilsen.

Emilsen har erfaring fra Norconsults avdeling for innovasjonsledelse, og med denne ansettelsen henter NoIS ny kompetanse og erfaring som selskapet tidligere ikke har hatt.

– Vi skal forløse nye forretningsområder og det er noe jeg gleder meg til å bidra med. På den måten blir vi enda mer relevant for kundene våre, avslutter Emilsen.

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Konserndirektør Digitalisering
 

Nyheter

- av 310