Vi viderefører retningslinjer knyttet til koronasituasjonen

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) viderefører retningslinjene selskapet innførte og har fulgt siden 12. mars. Vi fortsetter med bruk av hjemmekontor, og har tett og god kontakt med kundene i digitale kanaler.

Publisert: 2020-04-21 Sist oppdatert: 2021-01-27

coronavirus-4914028_1920.jpg

NoIS følger retningslinjene fra regjeringen og helsemyndighetene. Vi oppfordrer til, og opprettholder tiltak knyttet til håndvask, avstand til andre mennesker samt at alle som har mulighet benytter hjemmekontor. Selskapet opprettholder også restriksjoner og retningslinjer knyttet til reiser og samlinger med flere enn fem mennesker.

Tett kundekontakt og god effektivitet

Selv om koronasituasjonen gjør at hverdagen er annerledes enn før, jobber vi tett med våre kunder og samarbeidspartnere for å opprettholde fremdriften i oppdragene våre. Erfaringen så langt er at dette fungerer bra. En fersk intern undersøkelse knyttet til koronasituasjonen viser at svært mange opplever at de har gode og effektive arbeidsdager uten vesentlige avbrudd og forstyrrelser. Dette, kombinert med høy fleksibilitet fra kundene, gjør at vi klarer å opprettholde fremdriften i de fleste oppdragene våre.

NoIS følger situasjonen tett, og vil oppdatere kunder og samarbeidspartnere dersom situasjonen endrer seg. Vi oppfordrer også til å ta kontakt med oss dersom det er behov for mer informasjon.

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Konserndirektør Digitalisering
 

Nyheter

- av 310