Vant internasjonal digitaliseringspris

Sammen med Norconsult og AF Gruppen ble vi nummer én i den internasjonale AEC Excellence Awards for banebrytende digital informasjonsflyt med innsynsløsningen ISY Prosjekt i Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

Publisert: 2020-10-23 Sist oppdatert: 2021-01-27

AEC_collage2_660px.jpg
ISY Prosjekt er på vei til å bli en ny standard for digital informasjonsflyt i store samferdselsprosjekter.

Banebrytende informasjonsflyt med åpen innsynsløsning

I kontrakten for E39 Kristiansand vest – Mandal øst stilte byggherre Nye Veier meget høye krav til digital leveranse av all relevant prosjektinformasjon. Dette førte til banebrytende innovasjon, der totalentreprenør AF Gruppen, rådgiver Norconsult og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) etablerte en helt ny standard for digital informasjonsflyt i store samferdselsprosjekter.

Innsynsløsningen samler modeller, tegninger og data fra en rekke kilder og gjør dem tilgjengelige «på web». Dette er NoIS’ nye storsatsing: ISY Prosjekt. Med denne skybaserte løsningen kan man samle og gjøre data tilgjengelige for alle brukergrupper, inkludert innmelding og oppfølging av saker i et bygg/anleggsprosjekt. ISY Prosjekt er en åpen plattform og kan integreres med eksterne løsninger som kunden eller prosjektet måtte ha. Modeller er tilgjengelige på PC eller nettbrett, med og uten nett-tilgang.

Kan fokusere på det som gir mest kundeverdi

For 3D visning baserer ISY Prosjekt seg på Autodesk Forge som er en kraftig utviklingsplattform. En fordel er at NoIS slipper å utvikle all grunnteknologien, men kan bruke ressursene på den funksjonaliteten som gir mest kundeverdi. Et eksempel er at brukeren enkelt kan hoppe mellom modellvisning og kartvisningen.

Ettersom modeller og data er i konstant utvikling i et slikt prosjekt, er det lagt mye arbeid i å automatisere oppdatering av modellgrunnlaget. Det er brukt både robotisering og scripting for å holde de mange hundre fagmodellene som inngår i innsynsløsningen til enhver tid oppdatert.

- Vi er utrolig stolte av vårt bidrag i dette prisvinnende prosjektet. Den web-baserte samhandlingsløsningen ISY Prosjekt setter en ny standard for heldigitale anleggsprosjekt, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i Norconsult Informasjonssystemer AS.

Godt samarbeid flytter grenser

NoIS har satt sammen et sterkt utviklingsteam med ressurser fra ulike avdelinger og fagmiljøer. Teamet har jobbet tett sammen med AF-gruppen, som er en krevende og konstruktiv kunde med konkrete og svært reelle behov. 

- Samarbeidet har resultert i mye innovasjon. I regelmessige møter har man diskutert funksjonalitet, gjort prioriteringer, gått gjennom spesifikasjoner, gjort estimeringer og planlagt testing og implementering, sier Frode Tørresdal, utviklingssjef avdeling BIM og konstruksjon i NoIS.

Det gode samarbeidet mellom partene Nye veier, AF Gruppen, Norconsult og NoIS har vært en nøkkel til suksess i prosjekt E39.

- Dette viser at det er mulig å flytte grenser når aktørene har tillit til hverandre og alle har samme mål. E39 er bare begynnelsen, vi jobber videre med videreutvikling og samhandlings-løsningen er allerede implementert i flere store bygg- og anleggsprosjekt, avslutter Ola Greiff Johnsen.

Opp mot prosjekter fra hele verden

Totalt er 260 prosjekter fra 35 land nominert til AEC Excellence Awards 2020 i de tre kategoriene Building Design, Construction og Infrastructure, som igjen er delt inn i de tre kategoriene store, mellomstore og små prosjekter. Finaleplassen til samarbeidsgruppen Norconsult, NoIS og AF Gruppen gjelder i kategorien mellomstore infrastrukturprosjekter. Les hele pressemeldingen fra Norconsult her og se mer om E39 vinnercaset her.

AEC Excellence Award 2020_660px_Miniatyrbilde.jpg

Profilbilde av Camilla Fuglesang Eide
Camilla Fuglesang Eide
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310