Innovasjonspris til AF Gruppen under ISYdagene 2019

Vårt tradisjonsrike bransjetreff ISYdagene ble arrangert 4. og 5. november. Årets ISY Innovation Award gikk til Inge Handagard og AF Gruppen.

Publisert: 2019-11-14 Sist oppdatert: 2020-01-08

IMG_2033_660px.jpg
Inge Handagard og AF Gruppen mottok ISY Innovation Award 2019. Prisen ble delt ut av adm.dir. Ola Greiff Johnsen i NoIS (t.h)

Nærmere 400 interesserte hadde tatt turen til ISYdagene 2019 for spennende produktnyheter, brukertips og erfaringsutveksling. Arrangementet er en viktig arena for faglig inspirasjon innen digitalisering og innovasjon med nesten 100 foredrag fordelt på syv fagsesjoner. Fagsesjonene spenner over tema som GIS, Kommunal forvaltning, Forvaltning drift og vedlikehold, Eiendomsforvaltning, Prosjektøkonomi, Entreprenørdrift og Tidligfasekalkyle og analyse.

– Etablert en ny standard
Arrangementet er også arena for utdelingen av den årlige prisen ISY Innovation Award. Prisen deles ut til kunder som utnytter NoIS sine løsninger på en innovativ og fremtidsrettet måte.  

Årets pris gikk til Inge Handagard og AF Gruppen, for deres innsats og bidrag i prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst, hvor det ble stilt tøffe krav til digitalisert prosjektgjennomføring.

– AF Gruppen har sammen med Norconsult, NoIS og Nye Veier etablert en ny standard for digital informasjonsflyt i store samferdselsprosjekter, begrunner Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS, som delte ut prisen under ISYdagene 2019.

Prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst ble påbegynt i oktober 2018. Et sentralt produkt som har blitt skapt i prosjektet, er en webbasert innsynsløsning som inneholder all informasjon inkludert prosjektets BIM-modeller. Modellene i innsynsløsningen er inngangsportal til viktig prosjektinformasjon, som blant annet informasjon om fremdrift og helse-, miljø- og sikkerhetssaker.

Handagard ble under utdelingen roset for sin stå-på-vilje og sine gode samarbeidsevner, og fikk en stor del av æren for det fremtidsrettede løftet som er gjort på ISY Prosjekt og bruk av BIM i prosjektet.

– Vi har jobbet målrettet med samme konsept helt fra tilbudsfasen, gjennom en konkretiseringsfase, og i selve gjennomføringen av prosjektet. Det gode samarbeidet vi har hatt med teamet i NoIS har vært helt avgjørende for å kunne levere innsynsløsningen til E39 innenfor den stramme fremdriften vi har i prosjektet, sier prisvinneren Inge Handagard, fagsjef VDC i AF Gruppen.

Knakk industrialiseringskoden
Et annet prosjekt som fikk mye oppmerksomhet på ISYdagene 2019 er byggingen av nye Stavanger universitetssykehus, hvor første byggetrinn skal stå klart i 2023. Prosjektet «SUS2023» ble i 2018 kåret til «verdens beste digitale byggeprosjekt» av den amerikanske IT-giganten Autodesk, som årlig samler 10 000 arkitekter, ingeniører og entreprenører på sin konferanse i Las Vegas.

Instruksen fra myndighetene til prosjektet var klare: Øk industrialiseringen, øk digitaliseringen og gi oss mer sykehus for pengene:

– Vårt svar var en digital løsning som muliggjør industrialisert bygging av høy kvalitet, et 3D-studio der brukergrupper kan teste sykehuset før det bygges, samt bruk av teknologiske løsninger for å effektivisere byggeplassen, sier Torbjørn Stensland, digital samhandlingskoordinator for Helse Stavanger HF fra NoIS.

Prosjektet har hatt som visjon å kunne bygge sykehuset med mest mulig prefabrikasjon utenfor anlegget. Så mye som mulig skal komme flatpakket eller som ferdige moduler man kan løfte inn og koble sammen i bygget. Partene har også lyktes med å utvikle et innovativt konsept som muliggjør industrialisert arbeidsmetodikk – også inne i selve BIM-modellen.

– Vår digitale løsning har gjort det mulig å involvere alt fra leverandører og utførende, sykepleiere og leger tidlig i planleggingsfasen. Dermed skaper vi bedre løsninger og minimerer feil når sykehuset står ferdig, sier Stensland.

ISYdagene 2020 arrangeres neste år 9.-10. november på Clarion Hotel og Congress i Trondheim.

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Konserndirektør Digitalisering
 

Nyheter

- av 310