Lederportrett: - Lidenskapen er å utvikle den forretningen vi driver

– Lidenskapen min er å utvikle den forretningen vi driver. Jeg har vært lenge i Norconsult, og har et sterkt eierskap til firmakulturen, våre løsninger, kollegaer og kunderelasjonene.

Publisert: 2017-02-02


Navn og alder: Ola Greiff Johnsen (49 år)
Stilling: Administrerende direktør i Norconsult Informasjonssystemer AS
Favorittduppeditt (annet enn mobilen): Mine nye skin-tech ski som er fantastiske for trønder-vintrer med varierende vær og mye regn.
Dine tre favorittapper: Jeg reiser mye i jobben så de appene som blir mest brukt er SAS, Norwegian og NSB – i tillegg til Netflix
Beskriv deg selv med tre ord: Arbeidsom, strukturert og litt utålmodig
Hvordan kobler du av om vinteren? Jeg er veldig glad i å gå på ski og kobler gjerne av med skiturer i marka eller med turer til hytta på Oppdal der det er et fantastisk løypenett.

Hva er dine lidenskaper og hvordan gjenspeiler de seg i jobben du gjør?
– Lidenskapen min er å utvikle den forretningen vi driver. Jeg har vært lenge i Norconsult, og har et sterkt eierskap til firmakulturen, våre løsninger, kollegaer og kunderelasjonene. Jeg liker å konkurrere, og det er alltid gøy når vi får store forespørsler på bordet, der vi må sette sammen et godt team for å svare på en stor kravspesifikasjon, skrive gode løsningsbeskrivelser og jobbe med strategi for å vinne et tilbud. Slike tilbud har ofte stramme tidsfrister, men det er alltid gøyest når det koker litt.

Hva/hvem er din fremste inspirasjon for å håndtere endringene som kommer?
– Jeg henter mye inspirasjon fra dyktige kollegaer, både i Norconsult Informasjonssystemer og i Norconsult-konsernet for øvrig. I vår verden er også dialogen med dyktige og krevende kunder av avgjørende betydning. Vi har dyktige kunder, og deres involvering, ideer og bidrag er med å bringe oss videre. De beste ideene og løsningen klekkes nødvendigvis ikke ut på et kontor i Sandvika eller Trondheim, men i en dialog med aktive og engasjerte kunder.

Hva er dine primære kilder til innsikt for å forstå fremtiden?
– Jeg henter mye kunnskap fra samtaler med våre samarbeidspartnere, og mine dyktige kollegaer. I Norconsult finnes det veldig mange dyktige fagfolk som jobber innenfor mange ulike områder, og det er derfor mye innsikt å hente. I tillegg deltar jeg i bransjeforeninger, teknologi-konferanser og leser en del. Ut over det faglige vil jeg også si jeg er en «nyhets-junkie» – Jeg leser mye nettaviser og får alltid med meg nyhetene på TV.

– Det er mulig at det er et tegn på alder, men jeg mener også at erfaring som er gjort tidligere er en god ballast for å forstå trender og utvikling. Vi som har vært med en stund har sett både reelle teknologiskifter og «hyper», og man utvikler vel etter hvert en forståelse av hva som er verdt å engasjere seg i og hva som stort sett er «keiserens nye klær».

Hvordan ser Norconsult Informasjonssystemer ut i 2020?
– Vår strategi er å vokse gjennom organisk vekst og oppkjøp. Vi har hatt en god og lønnsom vekst gjennom mange år, og denne utviklingen er vi overbevist om at fortsetter. Vi bygger sten på sten og i 2020 er vi nok rimelig like det vi er i dag, men større, mer strømlinjeformet, og enda mer komplette i forhold til løsninger innen de markedene vi opererer i.

– Vi jobber primært i et nordisk perspektiv, og i 2020 er målet at vår tilstedeværelse i Sverige er betydelig større enn den er i dag. Vi har mange løsninger som er markedsledende i Norge og som er modne for et større marked.

– For våre løsninger har vi tro på at de tunge og forretingskritiske fag-applikasjonene vil bestå, men at det i stadig større grad introduseres skreddersydde apper og webløsninger for håndtering av konkrete arbeidsprosesser. Vi tror at vår evne til å forstå kundens behov og markedet vil gjøre at vi i stadig større grad blir involvert i arbeid med å tilpasse våre løsninger til den enkelte kundens arbeidsprosesser.

Hva mener du er den største utfordringen for dere fremover? Og hvilke bransjer/aktører ser du som de største utfordrerne?
– Vi jobber hver eneste dag med å gjøre våre løsninger bedre for å møte endrede rammebetingelser og markedets krav. For å klare dette, er vi avhengige av å beholde våre dyktige medarbeidere og å tiltrekke oss nye talenter. Vi har heldigvis veldig liten «turn-over», og får god respons når vi søker etter nye medarbeidere.

– I hverdagen er det en evig balanse med hensyn på ressursbruk. Vi skal forvalte og videreutvikle de løsningene som kundene allerede har samtidig som vi må brukte tid og penger på nyutvikling for å kunne møte nye krav i markedet.

– Vi ser en endring i at mange aktører som tidligere jobbet mot oljebransjen, nå engasjerer seg i våre markeder. Det er positivt at den strukturerte tilnærmingen og fokuset på teknolog og kvalitet fra denne sektoren flyter over i landbasert virksomhet, men samtidig skal man være på vakt for at de kostnadsdriverne som har preget oljeindustrien, nå også kommer inn i de landbaserte prosjektene.

På en skala fra 1 til 10, hvor strategisk vil du si at innovasjon er forankret i Norconsult Informasjonssystemer?
– Innovasjon er sterkt forankret i vår organisasjon. Norconsult har et strukturert program for innovasjon og det er krav om at alle nye oppdrag over en viss størrelse skal ha med et innovativt element. Utfordringen er ofte å foredle gode ideer til nye og bærekraftige produkt. I vår verden er kreativitet og nytenkning viktige forretningsmessige verdier, og Norconsult har derfor satset på å utvikle både en egen metodikk og egne prosessledere for å gjennomføre strukturerte innovasjonsprosesser slik at vi er sikre på at vi tenker nytt og tar vare på at de beste ideene når nye produkt skal utvikles. Vi mener at innovasjon er en forutsetning for at vi som programvareleverandør skal overleve, så jeg vil si at svaret må være 10.

Hvor optimistisk er du når det kommer til Norge og omstillingen vi befinner oss i? Hva konkret må til for at Norge skal lykkes?
– Jeg er optimist. I Norge har vi et godt utdanningssystem og får alltid gode søkere når vi skal ansette nye ressurser. Tilgang til god kompetanse er en forutsetning for at både Norconsult og norsk næringsliv for øvrig skal lykkes. Det er et godt samarbeid mellom offentlige aktører, privat næringsliv og utdanningsinstitusjonene.

– Vi har et velregulert arbeidsliv med gode sosiale ordninger og et høyt lønnsnivå, og det er det noe vi ønsker å beholde. For å klare det må vi gi kundene en merverdi i form av kunnskap om lokal bransje og marked som konkurrenter fra lavkostland ikke kan levere. Samtidig må vi jobbe systematisk med effektivisering av våre arbeidsprosesser for å være konkurransedyktige. Digitaliseringen har kommet langt i Norge, og vi har generelt sett et arbeidsmarked med høy kompetanse og utdanningsnivå som evner å håndtere disse endringene.

– Når vi snakker digitalisering og effektivisering har vi som programvareleverandør mot privat og offentlig sektor en viktig rolle. Vi jobber kontinuerlig med utviklingen av løsninger som skal hjelpe våre kunder å bli mer effektive i sin hverdag.

Av: Julie Vissgren, InnoMag

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Prosjektdirektør
 

Nyheter

- av 310