Årets vinnere av ISY Innovation Award

Under festmiddagen på ISYdagene 2017 mandag 7.11 delte vi ut årets ISY Innovation Award til Sira-kvina kraftselskap, Oslo kommune Vann- og avløpsetaten, Bærum kommune og Kartverket.

Publisert: 2017-11-10

ISY Innovation Award er en utmerkelse som deles ut under ISYdagene hvert år. Prisen går til de av våre kunder som i særdeles grad bidrar til å prege fremtiden for våre løsninger, og som utnytter våre løsninger på en innovativ og fremtidsrettet måte.

Les begrunnelsen for hvorfor vinnerne fikk prisen:

Sira-kvina kraftselskap
Sira-kvina kraftselskap har gjennom mange år vært en av våre mest aktive og fremtidsrettede partnere. Selskapet har bidratt aktivt til å finne gode og brukervennlige løsninger innen fagområdet forvaltning, drift og vedlikehold. Sira-kvina kraftselskap har i lang tid hatt som målsetting å effektivisere kraftbransjens mange ulike arbeidsprosesser.

Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt i prosjektene ISY Time og ISY Lager. Odd-Terje Helle og Sira-kvina kraftselskap har i stor grad bidratt til å etablere løsninger som forenkler prosesser for timeregistrering og lagertransaksjoner, og samtidig sikrer en bedre økonomirapportering.

Vi er stolte av å kunne jobbe på lag med slike kunder.

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
Oslo kommune Vann- og avløpsetaten er en fremoverlent kunde og en viktig bidragsyter til å drive våre løsninger fremover. De har de siste årene hatt et sterkt fokus på smartere arbeidsprosesser og digitalisering. Gjennom brukerstudier, prosesskartlegging og workshops har vi sammen jobbet frem en løsning som effektiviserer saksbehandlingen og sikrer god kvaliteten på resultatet.

I løsningen ISY ProAktiv Prosess blir brukeren ledet gjennom arbeidsprosessene steg for steg. Dette gir brukeren en enklere arbeidshverdag. Gjennom å utvikle integrasjoner mellom ISY ProAktiv og andre systemer har Oslo kommune Vann- og avløpsetaten nå byttet papirbaserte steg i arbeidsprosessene med digitale steg.

Vi setter stor pris på samarbeidet og er stolte av å ha slike kunder på vårt lag.

Bærum kommune
Bærum kommune har vært en viktig samarbeidspartner for utviklingen av flere av våre ISY-løsninger. De har med sine mange brukere fordelt på ulike avdelinger gitt oss løpende utfordringer, noe som har medført bedre og mer tilpassede løsninger i takt med behovene i markedet.

Kommunen er aktive brukere av blant annet ISY Park, ISY Prosjekt Økonomi og ISY Time. De har vært pådriver for utviklingen av integrasjoner mellom våre ISY-løsninger, og integrasjoner mellom ISY- løsninger og andre løsninger som kommunen benytter. Spesielt har vi satt veldig stor pris på samarbeidet ved utviklingen av integrasjonen mellom ISY Time og ISY Prosjekt Økonomi. Her har Bærum kommune kommet med innspill til funksjonalitet, slik at ISY Time fleksibelt kan dekke ulike organisasjoner sine interne prosesser rundt timeføring.

Vi har også sammen med Bærum kommune utviklet en innovativ innsynsløsning for plan- og byggesaksdialog for beboerne.

Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt med flere av våre ISY-løsninger!

Kartverket
Kartverket er en meget viktig samarbeidspartner og oppdragsgiver i standardiseringsarbeid og prosjekter. Som ansvarlig kartmyndighet er de en pådriver for digitaliseringen av norsk kartforvaltning og tilgjengeliggjøring av norske kartdata.

Norgeskart.no er utviklet i tett samarbeid med dyktige medarbeidere i Kartverket. Det har vært et sterkt fokus på å lage en enkel og brukervennlig løsning. Visjonen for prosjektet var å lage en «State-of-the-art»-kartløsning som skal være et utstillingsvindu for Kartverket sine tjenester og data. Vi mener visjonen er oppnådd og på årets Geomatikkdager ble løsningen kåret til årets beste digitale kartprodukt.

Vi gratulerer Kartverket med en fremtidsrettet kartløsning!

Fornøyde vinnere under prisutdelingen på ISYdagene 2017. F.v. Jørn A. Forbord - Bærum kommune, Henrik Lund Pedersen - Kartverket, Johnny Frivoll - Oslo kommune Vann- og avløpsetaten og Odd Terje Helle - Sira-kvina kraftverk.

Se tidligere års vinnere.

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Konserndirektør Digitalisering
 

Nyheter

- av 310