Sertifisering av prosjektledere i NoIS

Kravene til oss som leverandør skjerpes stadig. Vi har mange dyktige prosjektledere med lang erfaring, men når vi gir tilbud møter vi stadig oftere krav om dokumentert metodikk for prosjektgjennomføring og sertifiserte prosjektledere. Som et ledd i vår profesjonalisering som leverandør har vi derfor startet sertifisering av våre prosjektledere etter PRINCE2-metoden.

Publisert: 2015-03-11

PRINCE2 er en internasjonalt anerkjent metode og sertifisering i prosjektledelse. Den beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt og er utviklet basert på erfaringer fra utallige prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter. PRINCE2 ble oversatt til norsk i 2010 og har siden den gang vokst til å bli den største prosjektsertifiseringen i Norge.

PRINCE2 består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper for god prosjektgjennomføring. Metoden legger også stor vekst på ansvar og myndighetsfordeling slik at alle som jobber i et prosjekt har en klar forståelse for hverandres roller og behov. Det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon. Gjennom metodens produktfokus blir det klart for alle involverte hva prosjektet skal lede til, hvorfor, når, fra hvem og til hvem.Vi har pr. i dag 22 sertifiserte medarbeidere, men har mål om å sertifisere totalt 30-40 ansatte som jobber i ulike prosjektroller. Sertifiseringen vil gi oss enhetlige rutiner og praksis og PRINCE2 vil benyttes i både interne og eksterne prosjekter.

Dette er en omfattende kompetanseutvikling som bidrar til å gjøre oss til en enda mer profesjonell leverandør. Som alt annet vi gjør er det underliggende motivet å skape fornøyde kunder. Dette løftet på prosjektledelse vil også gagne våre kunder i form av enda bedre ISY-produkt og mer struktur i prosjektgjennomføringen.

Her kan du lese mer om PRINCE2 http://www.prince2.no/Om-PRINCE2-R

Kilde: prince2.no

Nyheter

- av 310