Digitaliseringsbølge skyller over vannkraftbransjen

I et marked med stadig økende etterspørsel etter fornybar energi, er det viktig å utnytte dagens ressurser godt. Gjennom et digitaliseringsprosjekt skal NTE Energi og fem andre kraftselskap utforske nye løsninger som gjør at vi får mer energi igjen for hver dråpe vann.

Publisert: 2022-05-27

R_ss_ga_N34_highres_660px.jpg

Rundt 90 prosent av all kraften som produseres i Norge er vannkraft, og mange av dagens vannkraftverk har vært i drift lenge. Det betyr at både slitasjen på kraftverkene, og sannsynligheten for at komponenter svikter, øker.

Med stadig større etterspørsel etter fornybar energi er det viktig å drifte vannkraftverkene mest mulig effektivt, slik at minst mulig energi går til spille. En stor del av dette arbeidet innebærer å sørge for at komponentene i kraftverkene holder lenger, og å overvåke behovet for vedlikehold.

En konservativ bransje i endring
For å bedre tilstands- og risikoovervåkningen av vannkraftverk har Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) satt i gang et samarbeidsprosjekt med Norconsult Renewables og seks kraftselskaper. Ett av kraftselskapene i prosjektet er NTE Energi, som produserer fornybar energi tilsvarende behovet til 500 000 mennesker.

– Vannkraftbransjen har lenge vært konservativ. Samtidig har vi de siste årene i langt større grad blitt opptatte av å utforske hvordan digitale løsninger kan bedre driften av vannkraftverkene. Med dette prosjektet ønsker vi å få øke kunnskapen vår om tilstands- og risikoovervåkning, noe som er alfa og omega for å kunne kjøre kraftverkene optimalt, sier Are Kjetil Nordgård, fagansvarlig ved avdeling kraftanlegg i NTE Energi.

– For kraftselskap er dette noe av det dyreste de gjør
Samarbeidsprosjektet er organisert som et forprosjekt under NoIS sitt digitale system ISY JobTech, et vedlikeholdssystem for bedrifter med store anlegg som vil forbedre oppetid, tilgjengelighet og sikkerhet. Nå skal samarbeidspartnerne utvikle neste generasjons tilstands- og risikoovervåkning for vannkraftanlegg.

– Vedlikehold blir viktigere og viktigere jo eldre vannkraftverkene er. Å bytte ut større enkeltkomponenter medfører som regel at kraftverket må tas ut av produksjon over en lengre periode, og for kraftselskap er dette noe av det dyreste de gjør. Da kan det være av stor verdi å heller forlenge levetiden på eksisterende komponenter ved hjelp av ny teknologi, fremfor å skifte de ut, sier Ottar Brekke, fagekspert i NoIS.

Digitalisering bidrar til økt bærekraft
SmartKraft er et annet initiativ hvor kraftselskaper og tjenesteleverandører går sammen om å digitalisere vannkraftbransjen. Prosjektet er støttet av ENOVA, og skal teste ut nye, digitale verktøy for prediktivt vedlikehold og driftsoptimalisering av vannkraftverk.

Ved hjelp av sensorer, informasjonssystemer og solid fagkunnskap hjelper Norconsult og NoIS kraftselskapene med å utnytte kapasiteten bedre. Da kan vedlikehold planlegges akkurat i tide, slik at uplanlagt utetid unngås.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310