Bedre samhandling gir økt konkurransekraft

ISY JobTech Utetidskalender lar norske kraftverk spare både tid og penger ved å koordinere markedssituasjonen med behovet for vedlikehold.

Publisert: 2021-10-05

Sønstevannsdammen_2016_1_ Krediteres Octo Farm_660px.jpg
Sønstevanndammen i Numedalsvassdraget. Foto: Octo Farm

Vannkraft står for rundt 90 prosent av all kraften som produseres i Norge. Mange av dagens vannkraftverk har vært i drift lenge, og etter hvert som tiden går øker både slitasjen på kraftverkene og sannsynligheten for at maskineri svikter. Smart vedlikehold er derfor essensielt for god og effektiv drift.

- En del av vedlikeholdet som gjøres krever at maskinene blir tatt ut av produksjon. For vannkraftverk er dette noe av det dyreste de gjør, ettersom de i dette tidsrommet ikke får noen inntekt. Derfor er det viktig at produksjonen stanses på de tidspunktene hvor de taper minst, sier Ottar Brekke, fagekspert i NoIS.

Etter konsultasjoner med ulike kraftselskap var det tydelig at det var et stort behov for en såkalt utetidskalender, hvor markedsavdelingen og vedlikeholdsavdelingen kunne ha en felles oversikt over produksjonsutstyret som måtte tas ut av drift.

Samhandling i felles løsning
Skagerak Kraft er en av landets største produsenter av elektrisitet med 33 vannkraftverk og 46 generatorer, og var med på å utvikle utetidskalenderen fra start.

– Planlegging av vedlikeholdsstans krever samhandling mellom ulike miljøer i bedriften, og utetidskalenderen bidrar til en enklere dialog mellom avdelingene. Nå kan vi slutte å utveksle informasjon gjennom regneark og e-poster, og heller jobbe sammen i ett og samme program, sier Terje Amundsen, produksjonsplanlegger i Skagerak Kraft.

Utetidskalenderen har gjort samarbeidet mellom markedsavdelingen, prosjektavdeling og vedlikeholdsavdelingen enklere og bedre hos Skagerak Kraft.

– Prisen på strøm kommer an på forbruket i markedet og tilgangen på vann i magasinene, og markedsavdelingen tilstreber å disponere vannet slik at produksjonen imøtekommer etterspørselen. Gjennom utetidskalenderen kan vedlikeholdsavdelingen flagge behov for å stanse anlegget, og markedsavdelingen kan ta en avgjørelse på når det vil være gunstigst å gjøre vedlikehold, forteller Aslak Hauggrav, vedlikeholdsingeniør i Skagerak Kraft.

Søknadene om vedlikehold kan enkelt sendes og behandles i programmet.

Økt konkurransekraft
I et internasjonalt kraftmarked hvor marginene teller, er det viktig for kraftselskapene å finne nye og smartere løsninger på dagens utfordringer.

– Det blir raskt store inntektstap om man er utilgjengelig på et ugunstig tidspunkt. Derfor er det viktig å koordinere flere vedlikeholdsaktiviteter til en felles stopp, og med utetidskalenderen har denne prosessen blitt kraftig forbedret, sier Amundsen.

– I tillegg har utetidskalenderen gjort at markedsavdelingen og vedlikeholdsavdelingen kommuniserer enklere, og jeg vil nok tro at utviklingskostnadene raskt er tjent inn i dette prosjektet, avslutter Hauggrav.-----

Denne artikkelen kommer i utvidet utgave i ISYnytt i Teknisk Ukeblad nr. 9 som har utgivelse 19. oktober. 

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310