Selv små digitaliseringsprosesser kan gi mye kraft

Midtkraft Strøm har innført ISY JobTech for å planlegge og dokumentere vedlikeholdsaktiviteter på en systematisk måte.

Publisert: 2020-10-07 Sist oppdatert: 2021-01-28

ramfoss dronefoto trond lindseth_660px .jpg
Dronebilde av Ramfoss Kraftstasjon. Foto: Trond Lindseth

– Vi er jo en liten og oversiktlig kraftprodusent. Sånn sett har det fungert å gjøre ting på «gamlemåten» lenge, men verden går videre. Spesielt har det vært viktig for oss ha god oversikt og dokumentasjon på hva maskinistene har gjort og funnet når de er ute på en jobb, sier produksjonsleder Odd Røvang i Midtkraft, som har vært sentral i anskaffelsen av ISY JobTech.

Vedlikeholdssystem på tvers av kraftverk

Midtkraft Strøm eies av kommunene Modum og Sigdal gjennom morselskapet Midtkraft, som ble til da de lokale e-verkene fusjonerte i 1999. Med sine sju ansatte har Midtkraft Strøm ansvar for å drifte seks anlegg, med en samlet årsproduksjon på 250 GWh.

Nils Nerdalen, leder for drift og vedlikehold og selskapets fire operatører, forklarer at tidligere lå all dokumentasjon av drift og vedlikehold lageret på papir i den enkelte kraftstasjonen, og alt vesentlig av vedlikehold ble styrt fra den enkelte stasjonen. Etter hvert som avdelingen ble mindre som følge av naturlig avgang, har utfordringene med dette systemet blitt stadig tydeligere.

– Vi manglet et skikkelig vedlikeholdssystem på tvers av de ulike kraftverkene. Hver operatør hadde sin måte å gjøre ting på, sier Nerdalen.

Midtkraft Strøm luktet på flere ulike systemer, men så fordeler i at prinsippene i ISY JobTech var kjent fra gamle papirsystemer operatørene hadde brukt før. I kontakten med andre brukere fikk Midtkraft også inntrykk av at ISY JobTech var godt innrettet mot mindre organisasjoner, og fleksibelt nok til at de kunne bygge opp systemet på det nivået de selv ønsket.

Lager digital arbeidsstrøm for å produsere mer strøm

Ottar Brekke fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har fulgt Midtkraft Strøm siden desember 2018. NoIS identifiserte tidlig Midtkraft Strøms behov for en mer digital arbeidsstrøm.

– Vi har jobbet med å sette alt i system og dokumentere hvordan oppgaver utføres. Dette er viktig for å skape en felles hukommelse og vedlikeholdskultur, sier Brekke.

NoIS har blant annet bistått Midtkraft Strøm med å standardisere og utforme felles prosesser, beskrivelser og rutiner, og samle all informasjon på ett sted.

– Midtkraft Strøm har lagt ned mye tid på å gjøre dette ordentlig. Utfordringen er alltid å få folk til å ta i bruk teknologien som implementeres. Her har startet med å få inn en del data slik at brukerne kunne se nytteverdien, og tatt ting enkelt og stegvis, sier Ottar Brekke i NoIS.


Lyst til å lese mer? I ISYnytt 02/20 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310