Samarbeider om bedre samhandling

Tett samarbeid med brukerne for å treffe deres behov er ledestjernen i utviklingen av ISY Eiendoms nye Kundeportal.

Publisert: 2020-10-22 Sist oppdatert: 2021-01-26

Rud skole (2)_660px.jpg
Rud skole i Rælingen kommune har nylig vært utsatt for tagging. Om det skjer igjen, kan de forhåpentligvis melde inn saken i den nye Kundeportalen i ISY Eiendom.

Utvikler produkter basert på reelle behov

– Vi trenger innspill fra kundene våre for å bli virkelig gode på det vi gjør. Om vi ikke løser kundenes behov blir ikke produktet så bra som det kunne ha blitt, selv om utvikleren syns det er bra, sier produkteier Endre Lykke i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS).

Workshop med kunder ga konstruktive tilbakemeldinger

Tradisjonelle løsninger for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmasser som skoler eller kontorbygg gir brukeren muligheten til å melde inn en feil, men ikke så mye mer. Ofte er det behov for mer kommunikasjon mellom de som drifter og den som melder inn saken. 

For å løse dette problemet gjennomførte utviklerne i NoIS nylig en workshop, hvor de så nærmere på ISY Eiendoms Kundeportal sammen med representanter for tre relevante kunder. Tolv personer deltok, alt fra kontraktsforvaltere til ansvarlige for driftspersonell og ledere. En av deltakerne var Jürgen Spindler, avdelingsleder eiendomsforvaltning i eiendomsenheten i Rælingen kommune.

– Jeg så egentlig for meg at vi skulle få en vanlig demo, så det var en fin overraskelse at vi selv fikk prøve oss på meldingstrådene. Det er viktig med et intuitivt brukergrensesnitt på et produkt som dette. Derfor var det bra at vi fikk testet ut produktet ordentlig og komme med innspill på hvordan brukerne tenker, sier Spindler.

Meldingsfunksjonalitet åpner for dialog

Meldingsfunksjonaliteten i ISY Eiendom fungerer på tvers av moduler i ISY Eiendom-systemet. Den gjør det mulig å kommunisere direkte mellom brukere, på samme måte som i for eksempel Microsoft Teams, samtidig som brukerne også kan melde inn merknader og kommentarer på ulike typer objekter i FDV-systemet, for eksempel en arbeidsordre eller en renholdsoppgave.

På tross av noen barnesykdommer mener Jürgen Spindler ideen bak løsningen er veldig god.

– Ideen bak Kundeportalen er veldig fin. Spesielt liker jeg chat-funksjonen knyttet opp mot en sak. Vi trenger mer dialog rundt sakene som meldes inn enn det vi har i dag, så vi slipper at en sak skyves videre fra ansvarlig til ansvarlig, sier Spindler.


Lyst til å lese mer? I ISYnytt 02/20 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Endre Nørstebø Lykke
Endre Nørstebø Lykke
Sivilingeniør / Senior systemkonsulent
 

Nyheter

- av 310