Kartrevolusjon for FDV-data

Å holde styr på informasjon om vedlikehold og anlegg er avgjørende for en kraftprodusent som NTE Energi. Med en egen innsynsløsning for forvaltning, drift og vedlikeholds-data i digitale kart blir arbeidet mer oversiktlig.

Publisert: 2020-05-25 Sist oppdatert: 2021-01-27

NTE_Kraftverk-002_660px.jpg
Byafossen kraftverk

Tilpasset innsynsløsning for enklere informasjoninnhenting

I mer enn 100 år har NTE Energi bygget ut og produsert fornybar kraft i trønderske kommuner. NTE samler all informasjon om forvaltning, drift og vedlikehold for anleggene sine i løsningen ISY JobTech. Nå jobber de sammen med Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) om å integrere ISY JobTech med den geografiske informasjonsløsningen ISY WinMap GeoInnsyn.

Innsynsløsningen gjør det mulig å integrere FDV-dataene i kartet, slik at saksbehandlere i felt både kan se hvor anlegget ligger og status for vedlikehold.

– Målet er å gi alle saksbehandlere et felles grafisk grensesnitt der de kan hente ut data på en enkel måte, sier Terje Eliot Flåtter, som har ansvar for prosjektet fra NTE sin side.

Tilgjengeliggjør data i oversiktlig kartgrensesnitt

Terje er til daglig vassdragsteknisk ansvarlig i NTE, som innebærer arbeid med damsikkerhet og tilsyn med dammer.

– I ISY JobTech har vi enormt mye FDV-data. Vi har historikk for vedlikehold, feil og retting, dokumenter og bilder. Til nå har disse dataene kun vært tilgjengelige for de få som er systembrukere av programmet. Ved å gjøre dataene tilgjengelig i et kartgrensesnitt blir terskelen for bruk mye lavere, og de blir tilgjengelig for mange flere, forklarer Flåtter.

Tilfredsstiller Xbox-generasjonen

Are Kjetil Nordgård i NTE er systemansvarlig for ISY JobTech, som selskapet har brukt helt siden 1996. Han tror at denne måten å jobbe på snarere er det unge forventer når de skal ut i arbeidslivet. 

– Det er ingen tvil om at dette bidrar til effektivisering hos oss. For eksempel vil det revolusjonere måten vi introduserer nyansatte til selskapet. Xbox-generasjonen synes neppe det er tilfredsstillende å måtte finne nødvendig informasjon på et nedstøvet kart, sier Nordgård.

Prosjektet skal etter planen være i havn på sensommeren. Neste steg blir å utforske hvordan enda flere systemer kan integreres.

– På sikt kan vi kanskje koble på enda flere systemer, for eksempel fagsystemer som ligger utenfor NTE og arkiv, konsesjoner og avtaler. Vi ser også på muligheten for integrasjon av 3D-modeller, men det ligger lenger frem i tid. Men ambisjonene, de må vi jo ha, sier Flåtter i NTE.


Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/20 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310