Strømsbukts samfunnskritiske strømnett

Mister folk strømmen, er det krise. Derfor innfører Troms Kraft Nett et nytt system for å bli bedre på et vedlikeholdsarbeid som er usynlig, men helt kritisk for folk flest.

Publisert: 2019-06-18 Sist oppdatert: 2019-06-24

Kvaløya Trafostasjon

Strøm er samfunnskritisk infrastruktur på nivå med vei og vann, men vedlikeholdet av strømnettet er en svært kompleks og nærmest usynlig oppgave. Svært få har vært på innsiden av strømnettets hjerte og hjerne, trafostasjonene.

– Stasjonsanlegg er gjerne atskillig mer komplekse enn distribusjonsnettanlegg, altså linjer, kabler og nettstasjoner. Dette er to vidt forskjellige fagretninger under energifaget. I stasjonsanlegg møter man flere forskjellige spenningsnivå og spesielle anleggsgrupper, og rent faglig er man mer på automasjon, installasjon, måleteknikk, og litt mekanikk og hydraulikk, sier Per Strømsbukt.

Strømsbukt er montasjeleder i Troms Kraft Nett, og jobber i og med de mystiske trafoene. De seneste fem årene har han hatt ansvar for Troms Krafts 28 trafostasjoner, fra Fossbakken i Bardu i sør, til Vannøya i Karlsøy kommune i nord.

Ser stort potensial i ISY JobTech
For å sikre og styre vedlikeholdet er Strømsbukt i ferd med å innføre et nytt vedlikeholdssystem: ISY JobTech fra NoIS.

– Tidligere har vi benyttet en enklere, nettbasert vedlikeholdsløsning. Men slike løsninger er mer egnet for selve distribusjonsnettet. Vi på trafostasjonene har helt andre behov for styring og oppfølging av vedlikehold. Først og fremst er dokumentasjonsbiten helt avgjørende for oss, forklarer Strømsbukt.

Strømsbukt forteller at det i tidligere planleggingsverktøy ble nødvendig å opprette nye støttesystemer for å takle mengden bilder og tekst. Til slutt ble det uhåndterbart. ISY JobTech gjør det mulig å styre forvaltning, drift og vedlikehold på en enkel og ukomplisert måte.

Deler som ikke kan plukkes på Rema
God planlegging er helt sentralt i vedlikehold av strømnettet, og det krever forberedelse i god tid da mange leverandører har lang bestillingstid.

– Der vi ser at det ofte er feil, kan vi planlegge hyppigere vedlikehold. Delene til anleggene er dessuten ikke noe man kan plukke fra hylla på Rema. Når vi bestiller spesialdeler må vi gjerne gjøre det et halvt år i forveien, sier Strømsbukt.

NoIS tror at alt ligger til rette for Troms Kraft Nett vil bli fornøyd med ISY JobTech, og er svært motivert for å følge opp Strømsbukt og selskapet i innkjøringsfasen. Troms Kraft Produksjon bruker verktøyet allerede, noe som er en stor fordel.

– Vi vil legge til rette for at selskapene får utnyttet samarbeidsmuligheter, og det vil være fordel at vedlikehold kan dokumenteres på samme måten. Når begge selskapene er i samme system kan de rapportere felles, ha oversikt over hverandres kontroller og avtale og gjøre jobber for hverandre, sier Ottar Brekke i NoIS.

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310