Markedsstyrt vedlikehold av vannkraftanlegg

Ledende aktører i kraftbransjen har skapt et helt nytt verktøy for korttidsplanlegging av vedlikehold. Målet er å minimalisere tiden hvor produksjonsanlegget er ute av drift.

Publisert: 2019-09-30 Sist oppdatert: 2019-10-08

Åsmulfoss_crop_660px.jpg
Åsmulfoss. Foto: NTE

– Da NoIS introduserte konseptet var det ingen tvil om at vi ville være med. Det er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk viktig at vi utfører det riktige vedlikeholdet i riktig mengde til riktig tid, sier Are Kjetil Nordgård, fagansvarlig i avdeling kraftanlegg hos NTE Energi AS og leder av ISY JobTech brukerforening.

Nord-Trøndelag Energiverk (NTE) og andre norske vannkraftprodusenter opplever at de stadig må produsere mer kraft med færre ressurser, og at effektivisering av arbeidsprosesser er kritisk for suksess. Det nye kortidsplanleggingsverktøyet skal fungere som en felles plattform som kobler innspill fra markedsavdelingen med ønsket vedlikehold og optimaliserer dette opp mot tilgjengelige ressurser.

Som manna fra himmelen
Vedlikeholdsplanleggingen påvirkes av mange faktorer. Regner det mye og man har et elvekraftverk eller et magasin som begynner å bli fullt, må man produsere strøm. Samtidig skal produksjonen være trygg, man må være i stand til å produsere når strømprisene er høye og tilstanden på anleggene må ikke forringes.

– Det å kunne flytte vedlikeholdet til en annen periode er manna fra himmelen for oss. Si at vi har planlagt et større vedlikehold, men så viser det seg at det regner i bøtter og spann, og prisen er god. Da kan det å kunne snu seg raskt være verdt veldig mange kroner, sier Nordgård.

Etter at den nye energiloven kom i 1991, har strømmen blitt solgt på en egen børs og selskapene er fristilt fra leveringsplikt. Dermed konkurrerer NTE og andre kraftprodusenter om å levere strømmen til markedspris, uavhengig av hvor den er produsert. Samtidig har norsk fornybar kraft blitt stadig viktigere i den europeiske energimiksen, og effektiv utnyttelse av ressursene er viktig for norsk verdiskaping.

– I Norge har vi magasinanlegg som vi kan slå av og på, i stedet for å produsere strøm jevnt utover døgnet fra dag til dag. Dette er unikt for magasinanleggene og betyr at når det er vindstille i Danmark kan Norge åpne slusene, sier Karl Johan Olsen, avdelingsleder for FDV og Eiendomsforvaltning i NoIS.

Vannkraftprodusentene BKK Produksjon, NTE, Sira-Kvina Kraftselskap, Skagerak Kraft og SKL inngår i NoIS’ faggruppe for vedlikeholdsplanlegging.

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 02/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Karl Johan Olsen
Karl Johan Olsen
Avdelingsleder FDV og Eiendomsforvaltning
 

Nyheter

- av 310