Spennende endringsprosess for det nye everkskonsernet på Røros

Røros E-verk er fra 2018 organisert som et konsern og har stort fokus på kostnadseffektiv drift i sine selskaper. I år har de blant annet gjennomført en opprydding i eksisterende anleggsstruktur i ISY JobTech for å sikre konsistens med anbefalte kodeplanstandarder. I tillegg har de utvidet bruken av ISY JobTech som styringsverktøy for produksjonsvirksomhetens daglige drift.

Publisert: 2018-10-04

Røros E-verk, hvor Røros kommune er største eier, har i de siste årene gjennomgått store endringer. Blant annet er selskapet fra og med 2018 organisert som et konsern.

- Det ble besluttet å organisere all monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet i datterselskap, slik at kravene i energiloven ble oppfylt, forteller daglig leder i Røros E-verk Kraft Olav Vehusheia.

Resultatet er at Røros Elektrisitetsverk AS nå er et rent morselskap som leverer fellestjenester og eiendomstjenester.

I tillegg består konsernet av Røros E-verk Nett AS, som er et rendyrket nettselskap med distribusjons- og regionalnett, Røros E-verk Kraft AS driver med kraftproduksjon, kraftomsetning og fjernvarme, Infonett Røros AS leverer bredbånds og IKT-tjenester, samt Røros E-verk Installasjon AS, som selger installasjons- og entreprenørtjenester, forteller Vehusheia.

En av få totalleverandører
I motsetning til flere kraftselskaper som i de senere årene har solgt ut nettdelen, har ikke Røros E-verk planer om å selge ut deler av virksomheten. Selskapet er på offensiven for å levere et bredt spekter av tjenester for Røros sine innbyggere. Røros E-verk, som har tre kraftstasjoner og fem fjernvarmesentraler, er ett av få e-verk som er en totalleverandør.

- Vi ser blant annet at installasjonstjenestene og bredbåndsleveransen gir spennende muligheter, forteller Vehusheia

Forbedret vedlikeholdssystem
Ett element i endringsprosessen selskapet har vært inne i, var å vurdere forbedringspotensialet for den daglige driften av produksjonsvirksomheten.

- Røros E-verk har vært brukere av ISY JobTech siden 2011. Høsten 2017 fikk vi i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt med målsetning om å rydde grunnen for utvidet bruk av systemet med fokus på å tilrettelegge for bruk av ISY JobTech som styringsverktøy for produksjonsvirksomhetens daglige drift, forteller Ottar Brekke i NoIS.

Brekke, som har vært prosjektleder i implementeringen av de nye modulene i ISY JobTech, forteller at det var to områder som var utpekt for nærmere kartlegging.

- Etter et forprosjekt fikk vi i oppdrag å bidra i opprydding i eksisterende anleggsstruktur for å sikre konsistens med anbefalte kodeplanstandarder. I tilleggskulle vi levere og implementere ISY JobTech Go og ISY JobTech Time integrert med Microsoft Dynamics NAV, forteller Brekke.

Raskere og enklere registering
Leveransen ble gjennomført første halvår 2018.

- Implementeringen har gått bra, og vi har stor tro på at dette vil gi flere fordeler fremover, forteller daglig leder Olav Vehusheia.

Det nye systemet har lagt til rette for at de ansatte i produksjonsselskapet, Røros E-verk Kraft nå utelukkende benytter ISY JobTech til dokumentering av arbeidstimer og fravær. Godkjente timelister overføres deretter til Microsoft Dynamics NAV for prosjektregnskap og lønnsutbetaling.

- Etter innføringen av ISY JobTech Go er det faktisk mulig å hente ut dagens arbeidsordre ved frokostbordet, forteller Vehusheia.

Lokal lagring sikrer dessuten at kritiske arbeidsbeskrivelser er tilgjengelig selv om man befinner seg utenfor et deknings-område. Utført arbeid, rundelister og tilstandsrapportering dokumenteres øyeblikkelig og sendes tilbake til ISY JobTech-databasen etter ønske. På denne måten omgår man feilkilder og forglemmelser ved mellomlagring på papir.

- Våre ansatte dokumenterer nå inntrufne hendelser og utførte arbeidsoppgaver, inkludert timeforbruk, direkte fra arbeids-plass via ISY JobTech Go for iPad, forteller Vehusheia.

Han mener at den nye løsningen både forenkler prosessen for timeregistrering og forbedrer økonomirapporteringen.

Forenklet planlegging
Med time- og fraværsmodulen ISY JobTech Time får Røros E-verk Kraft bedre oversikt over ressursforbruket. Arbeidede timer knyttes til arbeidsordre, noe som gir verdifull innsikt i historisk ressursbe-lastning.

- Estimert ressursforbruk på fremtidige og periodiske arbeidsordre vil gi nyttig input i fremtidig planlegging og ved utarbeidelse av budsjetter, mener Vehusheia.

Han tror at kombinasjonen av historiske vedlikeholdsdata, og en veldokumentert vedlikeholdsplan vil være til god hjelp i planleggingen av nødvendige arbeids-oppgaver med mest mulig kostnads-effektiv forbruk av ressurser fremover.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310