Lave kraftpriser krever kostnadseffektiv drift

Akershus Energi har implementert ISY JobTech og innført en ny og mer kostnadseffektiv vedlikeholdsstruktur. Dette gir besparelser på både tid og penger.

Publisert: 2018-10-04

Akershus Energi er en middels stor vann-kraftprodusent som eies av Akershus fylkeskommune. Kraftselskapet, som har produsert vannkraft siden 1922, har utviklet seg til å bli en regional utviklings-aktør innen energi og miljø som også har produsert fjernvarme siden 2005.

Selskapet har ni heleide, og ti deleide kraftverk på Østlandet. Årlig produseres om lag 2,3 terrawattimer (TWh). Dette tilsvarer det årlige forbruket i 145.000 norske husholdninger. Akershus Energi Varme, som er et deleid datterselskap innen fornybar energi på Romerike, har i tillegg flere fjernvarmesentraler som til sammen produserer omlag 135 gigawattimer (GWh).

Er i forkant
Akershus Energi skal ikke bare produsere, men har som mål å være et nyskapende senter for miljøvennlig energiproduksjon. Dette innebærer at selskapet også må være i forkant på både drift og vedlikehold.

- Selskapet hadde tidligere et ERP-system som både var overdimensjonert og foreldet, forteller teknisk sjef og fagansvarlig for vedlikehold i Akershus Energi, Bjørn Opheim.

Kombinasjonen av å ha et ERP-system som behøvde oppgradering, og fallende kraftpriser, gjorde at selskapet tok grep og gikk til anskaffelse av ISY JobTech i 2016.

ISY JobTech er en komplett løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tek-niske anlegg. Systemet gjør det enklere å bygge opp en komplett oversikt over virksomhetens vedlikeholdsoppgaver og anleggsobjekter. Denne informasjonen gjør både at vedlikeholdspersonellet kan gjøre jobben mer effektivt, og ledelsen får et bedre grunnlag for kvalifiserte og velinformerte beslutninger.

- Systemet hadde gode referanser fra andre kraftprodusenter, og NoIS hadde god erfaring med å overføre dataene fra den gamle løsningen, forteller Opheim.

Han så også at ISY JobTech gjorde det mulig å integrere flere fagsystemer. Dette gjør det mulig å sette sammen en kostnadseffektiv totalløsning.

Implementering og evaluering
Å bytte ERP-løsning er en omfattende prosess. I løpet av juni 2016 ble ISY JobTech installert og jobben med å bygge anleggsstrukturen og kodeverk ble startet. Innføringsprosjektet – inkludert konvertering av data og integrering med ny ERP-løsning – startet på vårparten 2017.

- Totalløsningen gikk live 1. januar 2018 og ISY JobTech viste raskt at det var tilpasset våre behov, forteller Opheim.

Som alltid var det noen innkjøringsproblemer. Selskapet erfarte at det kan være lurt å gjøre nødvendige endringer på ett anlegg først, som en pilot, for deretter å rulle ut nye systemer når det er velprøvd og tilrettelagt. Opheim er imidlertid godt fornøyd med NoIS sin bistand underveis i prosjektet.

- Vi får kjapt svar på spørsmål, og NoIS er raske på ballen når vi har behov for bistand, forteller Opheim.

Akershus Energi har planer om å gjennomføre RCM-analyser for å evaluere eksisterende vedlikeholdsplan, men ser allerede at ISY JobTech sparer selskapet både for tid og penger. Opheim synes også at løsningen har en lav brukerterskel. Dette har gjort at opplæringen har vært uproblematisk.

Han synes i tillegg at systemet har gode søkemuligheter, og at vedlikeholds-arbeidet nå går raskere enn tidligere. Timeføringen foregår i ISY JobTech Time som er integrert med Microsoft Dynamics NAV som er selskapets regnskap- og økonomisystem.

Fremover
Opheim ser at systemet har noen forbedringspotensialer, og er i dialog med NoIS på dette. Han ser blant annet et behov for å kunne legge inn standard tid for timer, og få tilpasset noe flere rapportoppfølgingsmuligheter for timer.

- Vi vurderer implementering av nettbrett i 2019, og tror dette vil være veldig tidsbesparende, forteller Opheim.

Han vurderer også å ta i bruk NoIS sin budsjetteringsmodul og integrere denne i vedlikeholdssystemet. Dette vil selskapet ta stilling til allerede denne høsten.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310