Halverer tiden som benyttes på administrativt arbeid

Skagerak Kraft integrerer ISY JobTech med time-registreringssystemet WinTid og sparer både tid og får bedre styringsinformasjon for de som planlegger vedlikeholdsarbeidet.

Publisert: 2018-02-02

- Skagerak Kraft bygger, vedlikeholder og drifter vannkraftverk. For oss er det viktig å forvalte denne naturressursen på en bærekraftig og effektiv måte. Vårt mål er å være en sikker og ansvarlig produsent av fornybar energi. For å få til dette må vi jobbe systematisk og hele tiden forbedre alle prosesser, forteller Aslak Hauggrav som er fagansvarlig Systematisk vedlikehold i Skagerak Kraft.

Blant kravene som stilles er myndighetenes miljø- og sikkerhetskrav. Dammer og vassdrag på steder der flom kan forårsake skader, må blant annet kunne tåle jordskjelv og tusenårsflommer. Dette setter store krav til kontroll og vedlikehold.

- Kravene som stilles er med på å skape gode holdninger og bidrar til kompetanseutvikling på alle områder i organisasjonen, fortsetter Hauggrav.

Pilotbedrift
Allerede rundt årtusenskiftet implementerte Skagerak Kraft ISY JobTech for å ivareta det løpende vedlikeholdet i den operative virksomheten. Løsningen benyttes av både operatørene og den tekniske staben på hovedkontoret som planlegger de sentrale vedlikeholdsoppgavene.

- Vi var blant annet pilotkunde i utviklingen av nettbrettløsningen ISY JobTech, forteller Hauggrav. De håndholdte enhetene benyttes nå av alle operatørene ute i felten.

Timeføring i ISY JobTech Time med overføring til WinTid
For å videreutvikle løsningen, igangsatte Skagerak Kraft et prosjekt for å rapportere persontimer mot arbeidsordre direkte via modulen ISY JobTech Time. Målet var å forenkle rapporteringen til økonomisystemet, og gjøre det mulig å planlegge arbeider enda mer detaljert.

Skagerak Kraft benytter WinTid og inntil nylig har ikke dette systemet vært integrert i ISY JobTech. Med hjelp av utviklerne i NoIS, er det nå utviklet en løsning som gir ønsket effekt.

- Kort fortalt gjør den nye løsningen det enklere å registrere timer fordelt på de ulike arbeidsordrene. Dette gjør arbeidet mer effektivt og gi bedre styringsinformasjon for de som planlegger vedlikeholdsarbeidet. Mer detaljert informasjon gjør det også enklere å budsjettere timeforbruk på hver enkelt ordre, forteller Hauggrav.

Informasjon om timeforbruk på arbeidsordre er viktig både for å dokumentere kostnader, samt for bedre å kunne planlegge fremtidig utførelse av repeterende arbeidsordre. Det vil også komme til nytte ved sammenstilling av flere arbeidsordre til større jobbpakker. For å øke informasjonen har det vært nødvendig å skille mellom tidsbruk som anses som henholdsvis skrutid og reisetid.

Dette løses enkelt i den nye løsningen. Operatørene har nå mulighet til å registrere sine personlige timer både via desktop ISY JobTech og via ISY JobTech Go for iPad.

Den nye løsningen gjør det også enklere å unngå dobbeltarbeid. Timer som føres i ISY JobTech, overføres nå automatisk til WinTid. Timer overført fra ISY JobTech vises med status kladd i personlig timeliste i WinTid. Det er i dette systemet brukerne kompletterer sine timelister før det oversendes automatisk til økonomisystemet Agresso.

Fra tvil til begeistring
Den første reaksjonene på å ta i bruk et nytt system var ikke uventet. Mange syntes at de allerede hadde et godt system, og det var litt motstand mot endringen. Etter at brukerne har fått opplæring og har blitt kjent med de nye funksjonene har stemningen skiftet til begeistring hos brukerne.

- Opplæringen er gjennomført internt av de i Skagerak Energi som var involvert i utviklingsprosjektet. Løsningen ble først implementert i et driftsområde og deretter har de andre områdene fulgt etter. Til sammen er det seks driftsområder og ca. 50 operatører. Løsningen er såpass intuitiv at bruken har vært uproblematisk men det har vært noen tekniske utfordringer, vi har alle lært noe i denne prosessen, forteller Hauggrav.

René Jacobsen som jobber i driftsområde Numedal er for eksempel veldig positiv til den nye løsningen.

- Dette sparer jeg mye tid på. Jeg vet at den nye løsningen føltes litt uvant for enkelte. Men når man merker hvor raskt og enkelt det er å føre timene, oppfattes dette som positivt. Jeg har ansvar for fire kraftverk, og kan nå føre timene direkte inn på rett arbeidsordre når jeg har utført jobben. Dette sparer meg for mye tid og kjedelig kontortid, forteller han.


René Jacobsen sparer mye tid på den nye løsningen

Forventete resultater
Det er primært innenfor to områder Skagerak Kraft forventer store forbedringer.

- I og med at historikken blir lagret på arbeidsordrene blir det, via rapporteringsmodulen i ISY JobTech, mulig å se hvor mye tid som brukes på de ulike jobbene. Dette bør hjelpe oss til å planlegge og arbeide mere effektivt i fremtiden, forteller Hauggrav.

En annen og viktig forbedring er tiden operatørene sparer. Tidligere har de måttet fordele timene de hadde registrert på ulike arbeidsordrene manuelt. I det nye systemet skjer dette automatisk. Hauggrav mener at dette har halvert tiden som operatørene bruker på administrativt arbeid. Dette frigjør mye tid som kan brukes på vedlikeholdsarbeidet.

Skagerak Kraft har en dyktig vedlikeholdsorganisasjon som jevnlig utfordrer oss både innen vedlikeholdsanalyser og effektivisering av arbeidsprosesser. Dette har vært et spennende prosjekt og det er godt å høre at løsningen lever opp til forventningene, avslutter Ottar Brekke i NoIS.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310