Ny webportal holder orden på Avinors leieinntekter

Avinor er Norges største arealutleier, og setter høye krav til faktureringsløsning. En ny webportal tilpasset leietakerne rulles ut i disse dager.

Publisert: 2017-10-17

Avinor er et heleid aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for 45 statlige flyplasser i Norge. Avinors lufthavner er svært ulike i størrelse og trafikkvolum. Oslo lufthavn er den klart største, og står for mer enn halvparten av flytrafikken i Norge, og drøyt 70 prosent av all utlandstrafikk. Andre store lufthavner er Stavanger, Bergen og Trondheim, samt Tromsø, Bodø, Harstad/Narvik, Molde, Ålesund, Haugesund, Kristiansand og Kristiansund.

Store leieinntekter
Avinors hovedinntektskilder er, foruten avgifter fra flyselskapene, inntekter fra utleie av areal til butikkdrift, taxfree-salg, servering og andre servicetilbud til passasjerene. Avinor har også inntekter fra utleie av areal til lufthavnhoteller og parkeringsanlegg.

- Det mange ikke vet, er at Avinor er faktisk er Norges største arealutleier, forteller Roar Ødegaard, som er systemeier for ISY Eiendom i Avinor. Avinor har årlige utleieinntekter på rundt fem milliarder kroner. Dette setter store krav til både eiendomsforvaltningen, og til leieavtalene med kunder som driver forretningsvirksomhet på lufthavnene.

Avinor har vært bruker av NoIS sin løsning ISY Eiendom, men er på mange måter en atypisk bruker av løsningen.

- Vi benytter ISY Eiendom for å forvalte leiekontraktene våre. Systemet bygger på ISY Eiendom Leie med noen modifikasjoner i forhold til standardløsningen. Det samme systemet har vært i bruk på Oslo Lufthavn (OSL) på Gardermoen siden 2009, forteller Martin Vedeler, prosjektleder hos Avinor.

Det var i sin tid en stor jobb å kvalitetssikre og importere etasjeplantegninger for lufthavnene for å etablere systemet. Terminalbygg er spesielle med store åpne rom som kan inneholde strukturer som i seg selv kunne vært egne bygninger. Dette ga geometriske utfordringer som «rom - i rom» og «øyer». Dette var imidlertid problemstillinger som ble overvunnet, og på den måten forbedret ISY Eiendom.

Komplisert fakturering
Det er ikke bare antall leietakere, og størrelsen på hva som skal faktureres som setter store krav til systemene som benyttes. En del av kontraktene med leietakerne er en kombinasjon av fastleie og leie basert på kundenes omsetning.

- Dette betyr at leietakerne må betale deler av leien i forhold til omsetningen. Dette innebærer at leien varierer, og hver faktura må baseres på innrapporterte omsetningstall for hver periode. Når flere kunder dessuten leier plass på flere lufthavner, og ønsker fellesfakturaer, setter dette ytterligere krav, forteller Vedeler.

Nyutviklet webportal en suksess
Den opprinnelige løsningen for innrapportering av omsetning i ISY Eiendom dekket ikke fullt ut Avinors behov. Det ble derfor igangsatt et utviklingsprosjekt for å utvikle en løsning som skulle løse alle utfordringene rundt innrapportering om omsetning for en så stor og krevende kunde som Avinor.

I disse dager rulles det ut en ny webportal der kundene selv legger inn alle omsetningsopplysninger som danner grunnlag for faktureringen. Løsningen er en tilleggsapplikasjon til ISY Eiendom fra NoIS.

- Vi vurderte ulike løsninger for å finne et system som fungerte optimalt på alle web-browsere og som hadde et enkelt brukergrensesnitt, forteller Vedeler.

Han berømmer spesielt NoIS sine interaksjonsdesignere med løsningen som er utviklet. Den nye webportalen er basert på responsive design, der applikasjonen kan kjøres på ulike typer enheter og nettlesere og responderer på skjermstørrelse og orientering. Avinor er fornøyd med den tekniske løsningen, men det er det enkle og intuitive brukergrensesnittet som gjør systemet så godt. Ved å kombinere informasjon om fastleie og omsetningsbasert leie sammen med de grafiske mulighetene som ligger inne i systemet, håper Avinor at løsningen også skal gi bedre visuelle presentasjoner for optimal utnytting av arealene.

- Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kundeopplevelsen, og har som mål å ha Europas beste lufthavner. Dette innebærer at antall serveringsfasiliteter, og mulighet for handel stadig utvides på våre lufthavner. Et godt og brukervennlig system som leietakerne enkelt kan rapportere på, er helt essensielt i denne utviklingen, forteller Vedeler.

Den nye webportalen er nå rullet ut til rundt 100 eksterne brukere og har blitt godt mottatt. Vedeler har derfor tro på at dette systemet vil forenkle hverdagen, og gi både Avinor og leietakerne muligheter til å hente ut rasjonaliseringsgevinster.

Profilbilde av Endre Nørstebø Lykke
Endre Nørstebø Lykke
Sivilingeniør / Senior systemkonsulent
 

Nyheter

- av 310