Kraftselskap i vekst har valgt ISY JobTech

Bekk og Strøm AS er en norsk kraftprodusent med 22 vannkraftverk. For å styre og dokumentere vedlikeholdet av kraftverkene har selskapet valgt ISY JobTech.

Publisert: 2017-07-07


Skjenaldfoss kraftverk i Orkdal, Sør-Trøndelag

Vannkraft representerer den største form for fornybar el-produksjon i verden. Med over 50% av den europeiske reservoarkapasiteten er norsk vannkraft Europas oppladbare batteri. Bekk og Strøm har 22 kraftverk i drift og leverer ren og fornybar energi til husstander over hele landet. Selskapet ble etablert i 2006 med seks kraftverk. Strategien med å satse på leveranse av kortreist og miljøvennlig energi har viste seg gunstig, og selskapet har i perioden fra 2014 til 2016 økt fra seks til 22 kraftverk.

Krevende bransje med små marginer
Bekk og Strøm har spesialisert seg på småkraft, og har dermed en slank organisasjon med få personer ansatt per kraftverk.

- Vi har opparbeidet oss god erfaring i å samarbeide med grunneiere og med førstelinjesupport, forteller Fred Martin Hansen, chief compliance officer i Bekk og Strøm. Han mener selskapet har funnet en driftsmodell som fungerer godt. Miljøvennlige og konkurransedyktige leveranser krever imidlertid stort fokus på vedlikehold, og styring av kraftverkene.

ISY JobTech gir bedre styring
Småkraftbransjen er krevende, og forutsetter effektiv drift med et stort fokus på utnyttelse av alle mulige stordriftsfordeler. Dette er årsaken til at selskapet etter sommeren 2017 skal implementere ISY JobTech. ISY JobTech er en komplett løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av alle typer tekniske anlegg. Systemet gir Bekk og Strøm mulighet til å bygge en komplett oversikt over kraftverkenes vedlikeholdsoppgaver, og dermed nødvendig dokumentasjon for å planlegge arbeidsomfanget som kreves.

- For Bekk og Strøm innebærer dette at vi får en bedre oversikt enn tidligere. Dette gir oss mulighet til å utføre arbeidet mer effektivt, noe vi er helt avhengige av for å kunne levere kraften til konkurransedyktige priser, forteller Hansen.

Forenklet planlegging og rapportering
Bruk av ISY JobTech gjør det mulig å koordinere, og dermed effektivisere de myndighetspålagte vedlikeholdsoppgavene ved alle kraftverkene. Dessuten gjør løsningen det enklere å budsjettere, samt planlegge hva oppgavene krever av arbeidsomfang fra år til år.

- Det er et viktig poeng for oss at all dokumentasjon og historikk på alle komponenter lagres på ett sted. Dette gjør det også enklere å rapportere til myndighetene ved å ta i bruk denne løsningen, forklarer Hansen.

Brukervennlig løsning
ISY JobTech er svært brukervennlig og brukerne har direkte tilgang til alle funksjoner som er aktuelle for å utføre vedlikeholdsarbeidet. Konseptet "Min Side" i kombinasjon med ISY JobTech Go for iPad sikrer at de som foretar vedlikeholdet kan utføre dette uansett hvor de befinner seg. Bruk av veivisere gjør dessuten registreringen av nye oppgaver og feilsituasjoner forutsigbar og lettvint.

Full utrulling 2. halvår 2017
Etter planen skal ISY JobTech benyttes i vedlikeholdet av alle kraftverkene selskapet drifter. Utført vedlikehold og avdekkede feil skal dokumenteres via håndholdt løsning, ISY JobTech Go for iPad. Alle data; teknisk informasjon og varsler lagres via ISY Cloud. Dette er en egen hostingtjeneste som tilbys av NoIS.

- Som en mindre aktør er dette en tjeneste vi har stor tro på, forteller Hansen. ISY JobTech har et godt rykte og flere kraftverk vi har overtatt har allerede benyttet dette systemet. En full utrulling vil forenkle det viktige vedlikeholdsarbeidet. Det er også en stor fordel for oss at all dataen hostes av leverandøren via ISY Cloud.

Spennende avtale for NoIS
Ottar Brekke, som er oppdragsleder hos NoIS, har vært hovedansvarlig for opplæring og annen konsulentbistand i implementeringen av ISY JobTech, og forteller at dette er en spennende leveranse, og at systemet er som skreddersydd for en kraftprodusent som Bekk og Strøm.

Systemet har også flere moduler som kan implementeres ved behov. Brekke er derfor trygg på at ISY JobTech vil vise seg å bli en verdifull løsning for Bekk og Strøm.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310