En moderne og fremtidsrettet bane

Bybanen AS bygger ny og fremtidsrettet infrastruktur i Bergen. ISY JobTech fra Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) er en meget viktig løsning for organisasjonen og sørger for at infrastrukturen ivaretas og er sikker for alle passasjerer. Det gir den tryggheten selskapet ønsker.

Publisert: 2017-01-31 Sist oppdatert: 2017-02-01Bybanen er en bevegelig del av Bergens bybilde og sjel, og et glamorøst smykke i bylandskapet. Bybanen AS er heleid av Hordaland fylkeskommune og har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av Bybanens infrastruktur og rullende materiell.

– Bybanen er et viktig virkemiddel for å nå målsettingene om et trygt og effektivt kollektivtilbud i Bergen. Den er en del av kollektivvisjonen i Bergensprogrammet og skal være bærebjelken i kollektivtilbudet, sier FDV-ingeniør, Pål Henning Jonassen.

Bybanen er delt inn i flere organisatoriske enheter under Hordaland Fylkeskommune. Bybanen AS har tillatelse fra Statens Jernbanetilsyn om drift av infrastruktur og vedlikeholdsmateriell. Selskapet er i overensstemmelse med gitte tillatelser og rammebetingelser ansvarlig for vedlikehold og oppgradering av banen, herunder spor, signal og telekommunikasjon, kontaktledning, holdeplasser og driftsmateriell for vedlikehold. Videre er selskapet ansvarlig for at infrastrukturen leies ut og har egen avtale med operatør om dette.

Gir en god oversikt
ISY JobTech er en helhetlig løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg, med historie tilbake til tidlig 90-tall. Systemet tilbyr funksjonalitet for forebyggende, korrektivt og tilstandsbasert vedlikehold, samt analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold. Bybanen AS har benyttet ISY JobTech siden 2009, året før strekningen fra Bergen sentrum til Nesttun åpnet.

– Løsningen er i bruk hver dag når det kommer til dokumentering av endringer og vedlikehold av infrastrukturen vår. Bybaneprosjektet startet opp med ett byggetrinn og vi har nå bygget ut linjen til tre byggetrinn. Vi er en organisasjon der infrastrukturen vår endres drastisk når det bygges ut. Det krever at vi hele tiden har måttet fokusere på å bygge en solid struktur slik at det blir lett å finne frem i anlegget, sier Jonassen.

– Ved å bruke ISY JobTech daglig oppnår vi en god oversikt over status på våre infrastrukturobjekter. Vi får god dokumentasjon og historikk på hver komponent i anlegget og vi vet til enhver tid hvilke områder som krever mer oppmerksomhet enn andre ved innrapportering av feil.

Trolleybussinfrastrukturen implementert i ISY JobTech
Bybanen har ansvaret for drift og vedlikehold av Trolleybussen, den eneste trolleybusslinjen i Norge.

– Planleggingen av et trolleybuss-system begynte så tidlig som 1928. Mangelen på drivstoff under andre verdenskrig gjorde trolleybusser svært populære da Norge hadde tilgang på billig elektrisitet, forklarer Jonassen.

– I 1957 ble det åpnet for 18 nye busser. Strekningen var på 6,5 km og gikk mellom sentrum og Landås. To år senere nådde trafikkmengden sin maksgrense da årlige passasjerer var på 10 millioner mellom de to stasjonene. I 1960 ble salget av biler frigitt i Norge, dette førte til en tilbakegang i kollektivtrafikken.

– I september 2014 tok fylkesutvalget en beslutning på en videre satsing på trolleydrift i Bergen også etter 01.01.15. Fylkesutvalget forutsatte i vedtaket at det ble inngått avtale med Tide Buss om overtakelse av infrastrukturen. Det ble inngått avtale med Bybanen AS om drift og vedlikehold av infrastrukturen.

– Trolleybussinfrastrukturen er også implementert i ISY JobTech som et eget anlegg og følges opp på lik linje som Bybanen, sier Jonassen.

Sikkerhet for passasjerer
Bybanen AS har hovedsakelig preventivt vedlikehold som består i mye periodisk arbeid hvor vedlikeholdet kommer som anbefaling fra leverandør når et nytt byggetrinn skal settes i bruk. Arbeidet planlegges av Teknisk avdeling i samarbeid med driftsavdelingen.

– Vi har i tillegg korrektivt vedlikehold som primært går ut på å registrere og kvittere ut feil på anlegget, forklarer Jonassen.

– Teknisk avdeling har hovedansvaret for ISY JobTech i Bybanen AS. Periodisk vedlikehold planlegges av FDV-ingeniør og driftsavdelingen utfører jobben.

– Løsningen fra NoIS er meget viktig for en organisasjon som vår. Vi har ansvar for at infrastrukturen ivaretas og er sikker for våre passasjerer. ISY JobTech gir oss denne typen trygghet. Den gir oss god oversikt over status på vårt anlegg og gir oss informasjon om videre planlegging av vedlikeholdsrutiner, sier Jonassen.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310