Bedre datakvalitet og enklere hverdag hos Sira-Kvina kraftselskap

I samarbeid med Sira-Kvina kraftselskap (Sira-Kvina) har NoIS utviklet en håndholdt løsning for lagerstyring; ISY JobTech Lager.

Publisert: 2017-10-12

Løsningen har både forbedret datakvalitet på lagertransaksjoner i vedlikeholdssystemet hos Sira-Kvina og forenklet arbeidshverdagen for lageransvarlig.

ISY JobTech Lager er basert på ISY JobTech som er en løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg. ISY JobTech har hatt funksjonalitet for lagerstyring siden 90-tallet.

- Den store nyheten er at vi nå også tilbyr funksjonalitet for lagerstyring via håndholdt løsning med hjelp av QR-koder. Vi har gjennomført et forprosjekt med kravsporing i samarbeid med Sira-Kvina. Etter leveranseprosjektet har løsningen nå vært testet hos Sira-Kvina med et godt resultat, forteller Ottar Brekke i NoIS.

Ligger i forkant av utviklingen
- Sira-Kvina har mange data-applikasjoner for produksjonsstyring, drift og vedlikehold av sine anlegg. Den databaserte driftssentralen ble tatt i bruk i 1976. Dette var en av de første i landet og vi har hele tiden vært opptatt av å ligge i forkant av utviklingen. ISY JobTech har vi vært brukere av fra begynnelsen, forteller Odd-Terje Helle, som er systemansvarlig for ISY JobTech i kraftselskapet.

- Grunnet til at vi gikk i gang med utviklingen av den app-baserte løsningen var todelt. Sira-Kvina ønsket både å utvikle en løsning for å forenkle arbeidshverdagen for lageransvarlig, samt å finne en løsning som forbedret datakvalitet på lagertransaksjoner i vedlikeholdssystemet, forteller Helle

Tre-delt effektiviseringsprosjekt
Implementeringen av ISY JobTech Lager er i realiteten steg to i et effektiviseringsprosjekt for å jobbe mer hensiktsmessig.

- Vi har både sett på hvordan vi kan utnytte ny teknologi og hvordan vi kan finne nye og mer hensiktsmessig måter å gjøre arbeidsoppgavene på, forteller Helle.

Det første steget var implementeringen av ISY Time integrert med ISY JobTech. ISY Time er NoIS' løsning for time- og fraværsregistrering, inkludert elektronisk attestasjon og godkjenning av timelister. Andre steg i effektiviseringsprosjektet er implementering av ISY JobTech Lager. Det tredje steget vil bli å ta i bruk ISY JobTech Go som er en håndholdt løsning for utførende vedlikeholdspersonell.

Alle data tilgjengelig
Løsningen som er utviklet håndterer både mottak og uttak av artikler fra lager via en iPad-app. Artiklene identifiseres ved hjelp av strek- eller QR-koder ved å benytte kameraet på iPaden. Artikkeletiketter skrives ut fra ISY JobTech og artikkeluttak kan knyttes mot arbeidsordre i ISY JobTech for fordeling av kostnader.

Samlet gir dette lageransvarlig direkte tilgang til alle data og funksjoner som er aktuelt for lagerstyring. Løsningen synkroniseres mot ISY JobTech-databasen via ISY JobTech Tjenesteserver. Lagerlokasjoner, artikkelregister og arbeidsordre lagres lokalt i appen. Dette gjør det mulig å benytte løsningen offline. Registrerte lagertransaksjoner overføres til ISY JobTech-databasen når man er tilbake i dekningsområdet.

Sparer mye tid
Lageransvarlig Geir Inge Sandsmark i kraftselskapet kan fortelle at han umiddelbart har merket store forbedringer.

- Løsningen fungerer meget godt og vi har merket at både mottak og uttak av varer gjøres mye raskere. Som et eksempel bruker vi nå fem minutter på en arbeidsoppgave som tidligere kunne ta en halv time. Dette blir til sammen mange timers besparinger som jeg kan benytte på andre arbeidsoppgaver, forteller han.

Bruk av løsningen gir også alltid oppdaterte måltall og statistikk i ISY JobTech. Kraftselskapet har nå øyeblikkelig tilgang til nøyaktig informasjon om alle lagertransaksjoner. Dette gir bedre grunnlag for innkjøp og andre beslutninger relatert til vedlikeholdssystemet. Anmodninger og innkjøpsordre kan genereres direkte i ISY JobTech, og bestillingsforslag hentes ut basert på saldo og registrerte minimumskrav til beholdning. Ressursbehov kan også meldes til andre forretningssystemer via et integrasjonsgrensesnitt.

- Samlet sett er dette veldig gode grunnlag for videre optimalisering av lagerholdet vårt, avslutter Sandsmark.

Fakta:
Sira-Kvina kraftselskap produserer fornybar energi i syv vannkraftverk. Årsproduksjonen er på vel 6300 GWh, noe som tilsvarer omtrent 5 prosent av Norges kraftproduksjon. Kraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal kommune.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310