NoIS har inngått avtale om levering av ISY Eiendom 8 til Statsbygg

Kontraktforvaltningssystemet vil være Statsbyggs verktøy for å holde oversikt over eiendommer med tilhørende inn- og uteleiekontrakter. Leveranseprosjektet er allerede i gang og skal ferdigstilles i 2017.

Publisert: 2017-02-10 Sist oppdatert: 2017-02-13

Leveransen er basert på standard ISY Eiendom 8, samt kundespesifikke tilpasninger og integrasjoner med blant annet dokumentarkiv, økonomisystem, budsjetteringsverktøy og tegningsarkiv.

Statsbygg er Norges største eiendomsforvalter, og er en statlig forvaltningsbedrift Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De iverksetter og gjennomfører Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor, og hovedoppgaven er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

Leveransen inkluderer:
• Programvare og konsulentbistand til innføring av det nye forvaltningssystemet, inklusiv konsulentbistand til systemintegrasjon og prosjektledelse av en samlet og helhetlig løsning.
• Konvertering av data fra gammelt system PropMan til nytt system.
• Vedlikeholdsavtale.

Leveransen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2017. Leveranseprosjektet er allerede i gang, og vi gleder oss til videre samarbeid med en sentral aktør i det norske eiendomsmarkedet!

Profilbilde av Endre Nørstebø Lykke
Endre Nørstebø Lykke
Sivilingeniør / Senior systemkonsulent
 

Nyheter

- av 310