Lave kraftpriser krever kostnadseffektiv drift

Akershus Energi møter de lave kraftprisene med en ny vedlikeholdsfilosofi hvor ISY JobTech passer godt inn.

Publisert: 2016-06-13

- Vedlikehold av kraftverk er en kjernevirksomhet hos oss. Vi står overfor lave kraftpriser som vi skal møte blant annet med en ny vedlikeholdsfilosofi hvor ISY JobTech passer godt inn, forteller innkjøpssjef og prosjektleder hos Akershus Energi, Erik Lindseth.

Akershus Energi er en viktig aktør innen fornybar energi i Østlandsregionen. Helt siden 1922 har kraftselskapet drevet med vannkraft. De har 9 heleide og 10 deleide vannkraftverk i Østlandsregionen. Fra 2005 av har de også satset på fjernvarme, og har i dag flere fjernvarmesentraler på Romerike.

Kraftselskapet satser på å være et nyskapende senter for miljøvennlig energiproduksjon, med fokus på helse, miljø og sikkerhet og har i dag 78 ansatte. Akershus Energi, som i sin helhet er eid av Akershus Fylkeskommune, har en årlig vannkraftproduksjon på om lag 2,3 TWh (Terrawattimer).

- Dette tilsvarer det årlige forbruket i 145.000 norske husholdninger. I tillegg til dette kommer fjernvarmeproduksjon på på omlag 135 GWh, forklarer Lindseth.

Hva var bakgrunnen for at dere valgte å bytte leverandør av IT-løsninger?
- Siden vi gikk til innkjøp av vårt ERP-system tilbake på begynnelsen av 2000-tallet, har vi som selskap endret oss vesentlig. Vårt gamle ERP-system opplevdes noe overdimensjonert i forhold til våre gjeldende behov, samtidig begynte systemet å bli modent for en oppgradering. I den anledning var det fornuftig å vurdere en utskifting. Vi har fokusert på å finne gode dedikerte fagsystemer som kunne settes sammen til en kostnadseffektiv totalløsning, forteller Lindseth.

Fikk gode referanser
Valget falt på ISY JobTech som er et IT-system utviklet av NoIS for forvaltning av drift og vedlikehold av tekniske anlegg.

- Vi oppfatter ISY JobTech som et fagsystem som passer våre behov godt. Vi har erfart at andre kraftprodusenter benytter samme system og de har gitt gode referanser. Et annet viktig moment i vurderingen er at NoIS har erfaring med konvertering av data fra den ERP-løsning vi benytter i dag, forteller Lindseth.

Å bytte gjeldende ERP-løsning er en omfattende prosess. I løpet av juni skal installasjon og bygging av anleggsstruktur begynne, og innen nyttår skal RCM-analyse av det første anlegget være i gang. Selve innføringsprosjektet og konvertering av data starter over nyttår. Først medio 2017 tar kraftselskapet sikte på at ISY JobTech er i full drift.

- Årsaken til at det tar litt tid er at innføringen av ISY JobTech skal koordineres med innføring og integrasjon av et nytt regnskap- og økonomisystem (Microsoft Dynamics NAV) som skal tas i drift samtidig, sier Lindseth.

Profilbilde av Karl Johan Olsen
Karl Johan Olsen
Avdelingsleder FDV og Eiendomsforvaltning
 

Nyheter

- av 310