Effektivt verktøy for skjøtsel av natur- og idrettsanlegg

Bærum kommune har brukt ISY Park i en årrekke og var blant de første til å ta i bruk modulen for arbeidsordre i systemet.

Publisert: 2016-06-15

ISY Park er NoIS sitt bransjeverktøy for skjøtsel av park-, idretts- og friområder i henhold til Norsk Standard 3420. Man får både full oversikt over hele anleggsmassen og detaljert informasjon på samme sted. Å samle alle data i et system designet for formålet gir helt andre muligheter enn å ha dokumentasjon spredt på papir og nettverksdisker rundt omkring.

Bærum kommune har brukt ISY Park siden løsningen ble utviklet av NoIS. Tidligere brukte kommunen et FDV-system for grønne områder utviklet av kommunens eget datakontor.

Drifter 860 natur- og idrettsanlegg
- ISY Park har gjort det lettere for kommunen å fordele driftsmidlene riktig, forteller Torbjørn Hansen i Bærum kommune.

Systemet gir kommunen, som drifter omtrent 860 natur- og idrettsanlegg, bedre oversikt over oppgavene, samt enkel tilgang på informasjon om hvor anleggene ligger, hvilken type anlegg det dreier seg om og hvilken prioritet de ulike anleggene har. Med ett klikk kan man hente opp detaljer om anleggsobjekter, skjøtselsoppgaver og tilhørende dokumentasjon. Dette gjelder både beskrivelser i henhold til Norsk Standard,informasjon om arealer, størrelse og mengder, samt eventuelle bilder og dokumenter som måtte være registrert i systemet.

Bærum kommune har valgt å la NoIS drifte systemet for seg på sine servere, og kommunen er godt fornøyd med denne løsningen. Å la NoIS drifte løsningen medfører en liten ekstrakostnad, til forskjell fra om man velger å drifte løsningen selv, men har flere fordeler da NoIS kan garantere oppetid, oppgradering til nyere versjoner av både ISY Park og NS 3420, og tar backup av data.

Nye versjoner
Ny versjon av ISY Park ble sluppet i april 2016 og støtter nå 2015-versjonen av Norsk Standard 3420. De siste versjonene av NS 3420 inneholder blant annet flere beskrivelser for idrettsanlegg, både for sommer- og vinterdrift. Og det har Bærum kommune god bruk for med sitt store idrettstilbud og flere store idretts-anlegg og -haller.

Modul for arbeidsordre
I ISY Park 7 er det mulig å bestille en egen modul for fleksibel håndtering av periodiske og ad hoc-oppgaver som supplement til skjøtselsbeskrivelser i NS 3420. Bærum kommune var blant de aller første til å ta i bruk modul for arbeidsordre for et års tid siden. I modulen kan man registrere, fordele og kvittere både periodiske jobber og ad hoc-arbeid, i tillegg til standard skjøtselsoppgaver. Arbeidsordrene kan dokumenteres med både tekst, bilder og dokumentvedlegg. Utførte arbeidsordre er tilgjengelige under historikk.

- Arbeidsordremodulen har vist seg å være et nyttig verktøy for oss, forteller Hansen.

Det er mange oppgaver som kun utføres én gang i året og kan være vanskelige å huske, forklarer Hansen. Enkelte oppdrag er det viktig å utføre til riktig tid, og kommunen legger nå inn varslinger i systemet på driftsoppgaver som kan være vanskelige å huske på i en travel hverdag. Tidligere ble disse påminnelsene sendt ut på e-post. Hansen legger til at det medførte en viss risiko, siden de fleste av oss har erfart at med mange e-poster å forholde oss til er det lett at noe kan bli glemt.

- Kommunen har for eksempel en del minnesmerker som må ryddes og pyntes til en bestemt dato, disse har vi nå lagt inn varsler for i systemet, sier Hansen.

Profilbilde av Endre Nørstebø Lykke
Endre Nørstebø Lykke
Sivilingeniør / Senior systemkonsulent
 

Nyheter

- av 310