Rett vedlikehold til rett tid

For Nord-Norges nest største kraftprodusent er et IKT-system som gir god oversikt over alle anleggssobjekter og vedlikeholdsoppgaver alfa og omega. Ved hjelp av ISY JobTech og ISY JobTech Go, kan SKS Produksjon både administrere og dokumentere vedlikehold på alle deres kraftanlegg på en effektiv og ressursbesparende måte.

Publisert: 2015-10-13

– Rett vedlikehold til rett tid er viktig i vår bransje, sier Stasjonsgruppeleder i SKS Produksjon, Svenn Isaksen.

SKS Produksjon er et datterselskap i SKS-konsernet, og som eier av hele tolv vannkraftverk i Fauske-, Gildeskål og Bodø kommune, er de Nord-Norges nest største kraftprodusent. I tillegg har selskapet operatøransvaret for seks andre vannkraftverk som er eid av Sjøfossen Energi AS, et annet datter-selskap i SKS-konsernet.

– Det meste av ressursene våre går med til å drifte, vedlikeholde og styre egne produksjonsanlegg, samt å selge krafta som vi produserer. Videre har vi også en driftssentral på Fauske som har døgnkontinuerlig styring og overvåking av produksjonsanleggene, forteller Isaksen.

Med god oversikt i alle ledd
ISY JobTech er et IT-system for forvaltning av drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Arbeidet med innføringen av systemet i SKS Produksjon ble startet opp i 2007. Her ble NoIS-konsulent engasjert for å bistå med å opparbeide et anleggsregister, gjennomføre RCM-analyser og lære opp hele personalet i bruken av systemet.

– Det at alle ledd i bedriften ble involvert i forbindelse med innføringen av ISY JobTech, var viktig for både eierskap og videre utvikling av systemet.

I systemet registreres alle vedlikeholdsobjekter med tekniske data og tilhørende dokumentasjon i et anleggsregister, noe som gir god oversikt over virksomhetens anleggsobjekter og vedlikeholdsoppgaver.

– Dette gjør det også lettere for nyansatte å bli kjent med anleggene våre.

Vedlikeholdsoppgaver bestilles direkte i systemet og arbeidsflyten går fra bestiller til planlegger og videre til utfører. Slik får man en god oversikt i alle ledd og det gir også bestiller mulighet til å følge bestillingen til ferdig kvittert arbeidsordre.

– Dette gjør det enkelt for oss å dokumentere tilsyn og vedlikehold, blant annet ovenfor tilsynsmyndighetene, forklarer han.

Feil i anleggene registreres også fortløpende av driftssentralen, energi-operatører og teknisk personell.

– Ved bruk av anleggsregister blir feilregistrering knyttet så nært til feilkilden som mulig. Systemet registrerer da også den som er ansvarlig for feilretting. Dette bidrar til å gi oss et bedre grunnlag for å prioritere og planlegge vedlikeholdet.

On the GO
ISY JobTech Go er en mobilløsning tilpasset bruk ute i anleggene i forbindelse med utførelse av arbeidsordrer og feilregistreringer. SKS Produksjon begynte å ta i bruk systemet i april 2015 etter ett års prøvetid for sju brukere.

– I dag er alle energioperatører og lærlinger hos oss satt opp med egen iPad. Ved bruk av iPad får de tilgang til arbeidsordrer med beskrivelser, tegninger og nødvendige dokumenter og prosedyrer. Med ISY JobTech Go har vi også mulighet til å registrere og dokumentere feil i anleggene, samt søke opp historikk på tidligere arbeidsordrer.

Med tilstandsregistreringer i ISY JobTech Go for iPad kan tilstandsdata altså lastes direkte inn i ISY JobTech-databasen, noe som gjør dataene for alle vedlikeholdsobjekter øyeblikkelig tilgjengelige. Mobilløsningen er dermed med på å forenkle arbeidsordreflyten ved at operatørene ikke trenger møte opp på kontoret og hente ut arbeidsordrer på PC. Kvittering av arbeidsordrer blir utført på arbeidsstedet og man sparer derfor mye tid.

- ISY JobTech Go effektiviserer datafangsten vår og gir økt datakvalitet, noe som har meget stor nytteverdi for oss. I forbindelse med stoppvedlikehold for eksempel, hvor flere vedlikeholdsoppgaver i kraftverkene skal utføres på kort tid, unngår vi kø ved stasjons-PCene da alle operatører har egen iPad for å kvittere arbeidsordrer, forklarer Isaksen.

Tilbakemeldingsknapp på ISY JobTech og ISYJobTech Go gjør det også enklere for operatørene å gi tilbakemelding hvis arbeidsordrespesifikasjoner bør endres, noe som gjør at vedlikeholdsleder enklere vil kunne fange opp disse tilbakemeldingene for videre behandling.

Spennende pilotprosjekt
– Det er helt klart at overgangen fra manuelle lister til elektroniske arbeidsordrer med tilstandsregistrering har vært nyttig for oss for å bruke ressursene våre så effektivt som mulig. Vi synes også samarbeidet med NoIS fungerer veldig bra, både når det gjelder programvaren og det IT-tekniske samarbeidet. Både tilbakemeldinger og henvendelser blir ivaretatt på en god måte, sier Isaksen fornøyd.

Hva er planene med NoIS i fremtiden?
– Akkurat nå jobber vi i samarbeid med NoIS med et spennende pilotprosjekt for å få vårt dokument og tegningsarkiv integrert i ISY Job Tech. Dette er et prosjekt som vi vil prioritere fremover. At vi i nær fremtid kan bruke ISY Job Tech Go som et oppslagsverk for søk i dokument og tegningsarkiv, er også et mål. I tillegg ser vi på muligheten for å ta i bruk ISY JobTech i forbindelse med eiendomsregister og kartløsning. Vi vil derfor fortsette den gode dialogen med NoIS for tilpassing av brukergrensesnitt på både ISY JobTech og ISY JobTech Go til vårt behov, avslutter han.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310