NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal gi selskapet betydelig økonomisk gevinst. Ved hjelp av det nye produktet ISY JobTech Bemanning skal oppgaver planlegges og fordeles på tilgjengelige ressurser på best mulig måte.

Publisert: 2015-05-08

Vi satte oss ned med de to engasjerte herrene Sverre Brensholm, økonomisjef, og Are Kjetil Nordgård, fagansvarlig for driftsoptimalisering, for å gjøre opp status.

- Det er som religion – man er nødt til å ha troen, forklarer Sverre med et smil.

Endring i takt med tiden
Optimal bruk av tilgjengelige personell-ressurser er et høyaktuelt tema hos norske kraftprodusenter. På lik linje med de fleste bedrifter må de tenke nytt når det gjelder effektivisering. Det er slutt på den tiden da det kun var fagavdelingene som stilte krav til vedlikeholdssystemet.

Vedlikeholdssystemet skal ikke ene og alene bidra til å sikre stabil drift - det skal også sikre en kostnadseffektiv drift. Personellressurser utgjør et vesentlig kostnadselement også hos kraftprodusentene, noe NTE har måttet gripe tak i;

– Vi har i den senere tid foretatt en tilpasning av organisasjonen, inkludert en bemanningsreduksjon. Det handler nå om å sikre mest mulig effektiv drift gjennom å planlegge, pakke og gjennomføre oppgavene på best mulig måte.

– Det at vi har måttet snu enda mer på kronen, har satt fokus på hvordan vi gjennomfører planlagt vedlikehold – og vår hypotese har vært; gjennom bedre ressursstyring, poengterer Sverre.

– Vi har brukt ISY JobTech som vedlikeholdssystem siden 1996, legger Are Kjetil til.

Systemet har utviklet seg over tid, fra et rent «huskelapp-system» i starten, til nå å inneholde mange nye moduler. Vi har vært med på utviklingen underveis, for når verden endrer seg, må vi utvikle oss i takt. Status er at vi i dag har tydelig fokus på å klare å utnytte det mannskapet vi har på best mulig måte.

ISY JobTech Bemanning
NTE har et mål om at en effektivisering av bemanningsplanleggingen ved bruk av ISY JobTech Bemanning – i tillegg til en bedre "flåtestyring" av operativt vedlikeholdspersonell (ved bruk av blant annet mobile FDV-verktøy som ISY JobTech GO) – skal gi en betydelig gevinst.

Kraftselskapet har det siste året vært aktiv deltaker i en ISY JobTech-fag-gruppe som har hatt fokus på temaet "Effektiv bemanningsplanlegging for FDV".

– Med introduksjonen av den nye modulen ISY JobTech Bemanning, forventes det å kunne avdekke at verktøyet er med på å bidra på pluss-siden når det gjelder planleggingen, sier Are Kjetil, og legger til at det internt allerede er igangsatt en fullskala-test av modulen.

– Vi kommer nå umiddelbart til å gjennomføre en fullverdig test med et team hos oss som skal høste verdifulle erfaringer.

Nært samspill og dialog
Sverre forteller at samspillet og dialogen med NoIS er viktig.

– Vi har løpende og god dialog med NoIS, noe som betyr at viktige oppdateringer og utbedringer kommer på plass når vi ser behov for det.

– Fremover har vi et ønske om å effektivisere arbeidsprosessen, slik at planleggingen foregår helt sømløst, i fin flyt og uten stopp. Da blir vi veldig glade, sier Sverre engasjert.

Langtidsplanlegging er en sentral grunnstein i dette puslespillet, og NTE sier de har startet arbeidet, og håper å gå mer aktivt inn i dette fremover.

Profilbilde av Karl Johan Olsen
Karl Johan Olsen
Avdelingsleder FDV og Eiendomsforvaltning
 

Nyheter

- av 310