Full kontroll på vedlikehold

– Det betyr uhyggelig mye å ha oversikt og kontroll. Uten er det ikke sikkert at vi gjør de riktige tingene, sier Olav Dalåsen i Moss kommunale eiendomselskap (MKE). Han er svært godt fornøyd etter at det kommunale selskapet fra nyttår tok i bruk ISY FDV. 

Publisert: 2015-05-15

– Det gir en helt ny hverdag for driftsoperatørene som nå får arbeidsordrene direkte på iPad-en. Fra å måtte innom kontoret jevnlig, kan arbeidsdagen utnyttes mer effektivt.

Samtidig får de ansatte på kontoret bedre oversikt over hva som er gjort, og om enkelte av medarbeiderne er forsinket.

– iPad-løsningen gjør at vi har kontroll på at alle oppgaver som blir meldt inn blir utført. Vi vet hvem som har ansvaret for å utføre de, og når det blir forsinkelser så kan vi ta tak i dette umiddelbart, forklarer Dalåsen.

Rask og enkel feilretting
Like viktig er det at feil raskere kan rettes. Det nye systemet lar driftsoperatørene mate feilmeldinger direkte inn i systemet, som så raskt kan sendes ut til den rette medarbeideren.

– Nå bygger vi opp full oversikt over behov for tiltak på alle bygg, og prioriterer de i tre klasser, sier Dalåsen.

Før lå dette spredd i hodene til ulike saksbehandlerne.

– Hvis riktig person ikke var tilstede eller husket saken, så mistet vi viktig informasjon. Nå kan vi i stedet slå opp i systemene, fastslår Dalåsen.

Dette gir stor effekt, siden MKE forvalter hele 170.000 kvadratmeter eiendom, deriblant 600 boliger. I tillegg gir det MKE mulighet til raskt og systematisk å gripe tak i problemer de tidligere ikke engang ville ha oppdaget for så å kunne dokumentere hva som har skjedd.

– Ved å hente opp bilder fra tidligere, kan vi gå tilbake og se på hva som har skjedd og forsøke å finne ut hvordan feilen har oppstått, forklarer Dalåsen.

– Og da blir vi jo straks mer effektive.

Nye prosjekter på timen
Med et godt datagrunnlag, er det også enklere å planlegge fremtiden.

– Vi har nå oversikt over hva som ligger og venter, og da er det lett å lage neste års plan for vedlikehold, sier Dalåsen.

De gangene politikerne klarer å hente inn mer penger, står MKE klar til å løse nye oppgaver mye raskere enn tidligere.

– Hvis vi får beskjed om at nå kan dere få en tilleggsbevilgning på 2 millioner kroner, da vet vi hvilke ting vi skal prioritere, forklarer Dalåsen.

Åpenbart mer effektivt
Hva det nye verktøyet er verdt for Moss kommune, har ikke Dalaasen noe klart svar på.

– Vi gjorde ikke kalkyler på dette. Vi så at vi på viktige områder trengte bedre kontroll for å gjøre en god jobb, sier Dalåsen. Etter noen måneder i full drift, er han svært fornøyd med beslutningen.

I tiden fremover regner Dalåsen med å ta i bruk flere systemer fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS).

– Vi er så fornøyd at vi vil få på plass systemer også for registrering av feil utenfra. Det betyr at brukerne og virksomhetene kan registrere både feil og mangler selv, sier Dalåsen.

Han regner også med å se på serviceavtaler, og på sikt håper han også å få samlet all administrasjon i systemet. Vi håper på sikt å gå over til ISY FDV Kontraktsmodul, avslutter Dalåsen optimistisk.

Profilbilde av Karl Johan Olsen
Karl Johan Olsen
Avdelingsleder FDV og Eiendomsforvaltning
 

Nyheter

- av 310