Kontinuerlig og spennende utvikling i Sira-Kvina

Sira-Kvina kraftselskap fokuserer på kontinuerlig videreutvikling og effektivisering, og da er valget av riktige systemverktøy viktig. Vi tok en prat med “superbruker” Odd Terje Helle i Sira-Kvina.

Publisert: 2014-10-20

– Vi er midt i en spennende fase der mye skjer, og det at vi kan være med på å utvikle systemet slik at det fungerer enda bedre for oss, er svært gunstig, og sikrer at vi får det slik vi ønsker, forteller Odd Terje.

sira-kvina

Samler alt i ett system

– ISY JobTech ble til ut ifra et vedlikeholdsperspektiv. Man ser jobber, tilstandsrapporter og alt av vedlikehold. All slik informasjon går via systemet og gir oss grunnlag for detaljerte analyser. Sira-Kvina kraftselskap dokumenterer og vedlikeholder analyser for risiko og sårbarhet (ROS) og pålitelighetsbasert vedlikehold (RCM) i JobTech.

– Tidligere har JobTech vært mest brukt av fagledere og planleggere hos oss, men nå er vi i gang med en prosess med videreutvikling – og introdusering av nye integrasjonsmoduler – slik at alle blir nødt til å ta systemet i bruk. Noe vi mener blir veldig viktig for oss i fremtiden.

– Vi ser stadig nye måter å forbedre oss på, og da er det nødvendig å ha en åpen og tett kommunikasjonsprosess, slik som vi har med NoIS.

– Når det for eksempel gjelder timeføring, har dette tidligere måttet dobbeltføres, men nå innfører vi en ny integrasjon i systemet som vil bety at alle fører timer direkte i JobTech. Vi får da økt trygghet for at timene er riktige, og sparer tid gjennom kun å føre timer ett sted, forklarer Odd Terje.

Selskapet er også svært fornøyde med økonomimodulen i systemet, som de selv mener har bedre totalfunksjoner enn andre økonomisystemer de er kjent med.

I det daglige innebærer bruken av ISY JobTech at kontering av inngående faktura håndteres av brukere som kjenner anlegget. Dermed synliggjøres komplette kostnader helt konkret og i detalj.

– Det er enkelt å hente ut informasjon om hvor pengene går, sier Odd Terje. Vi kan analysere hvor stor del av kostnadene som går til feilutbedring, planlagt vedlikehold og lignende, siden informasjonen ligger samlet og er svært tydelig.

Fra papir til digitalt og håndholdt

Som i mange andre selskaper har fortiden vært preget av papirprosesser og manuell arkivering hos Sira-Kvina. Det er med glede at de nå skal implementere et DMS (Document Management System) med fullverdig digitalt arkiv, slik at alt vil bli samlet og søkbart. Et viktig aspekt i så måte er at DMS er tett integrert med JobTech. Integrasjonen gjør det mulig å knytte dokumenter mot anleggsstrukturen, samt at oppslag mot DMS kan gjøres direkte fra brukergrensesnittet i ISY JobTech.

Det er flere andre løft som også er planlagt, og Odd Terje forteller at det kanskje største vil komme innen en omlegging av de periodiske arbeidsordrespesifikasjonene. Arbeidsbeskrivelsen i disse har tidligere vært i tekstformat, men Sira-Kvina beveger seg nå mot større bruk av tilstandsparametre.

– Dette er et veldig stort arbeid som vi vil starte på så snart vi finner tid, sier han med et smil.

– Vi har også planer om å ta i bruk den håndholdte funksjonen på iPad, slik at vi kan ta bilder lokalt og gjøre oppdateringer mens vi er ute på jobben.

Det er altså spennende tider på Sør-Vestlandet – og i tett samarbeid med NoIS vil nok energien og fremdriften fortsette å holdes høy også fremover.

 

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310