ROS-analyser i ISY JobTech

Mange av våre ISY JobTech-kunder forvalter deler av samfunnets aller viktigste infrastrukturer, og dette forplikter.

Publisert: 2014-10-19

ros

Gjennom ulike forskrifter settes det krav om å arbeide systematisk med tiltak for å forebygge og håndtere ekstraordinære hendelser som kan skade eller hindre infrastrukturen å levere som forutsatt.

Et viktig element i denne sammenhengen er bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for å identifisere en virksomhets risikopotensial samt de tiltak som effektivt bidrar til å begrense risiko.

Ved hjelp av ISY JobTechs analysemodul kan vedlikeholdssystemet benyttes til å gjennomføre nødvendige ROS-analyser. Under gjennomføring av analysene gjøres grunnlagsdata lett tilgjengelig ved at man kan slå direkte opp i eksempelvis feilhistorikk, dokumenter, tegninger og tidligere innførte tiltak tilknyttet analyseobjektet. Forslag til risikoreduserende tiltak registreres i tilknytning til analysene og disse følges videre i systemet frem til tiltakene besluttes gjennomført og gir opphav til arbeidsordre.

Forebyggende sikkerhet

Utførte arbeidsordre dokumenterer innførte tiltak for avdekket risiko og gjør det mulig å følge opp status på virksomhetens forbedringsarbeid. ROS-analysene er også et viktig utgangspunkt for etablering og vedlikehold av virksomhetens beredskapsplaner.

I samarbeid med NTE Energi, Sira-Kvina kraftselskap og SKS Produksjon har NoIS det siste året jobbet aktivt med å videreutvikle ISY JobTechs modul for ROS-analyser. I dette arbeidet har ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) med tilhørende veileder stått sentralt. Det ble lagt vekt på at ROS-modulen skal støtte opp om de krav som er definert i forskriften, samtidig som modulen skal være enkel i bruk både ved gjennomføring og oppfølging av analysene.

ROS-modulen er nå klar for leveranse og vi ønsker både nye og eksisterende kunder velkommen til å dokumentere sitt analyse- og forbedringsarbeid direkte i ISY JobTech.

 

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310