Ringerike holder oversikten med ISY Eiendom

Ringerike kommune har brukt ISY Eiendom i over seks år, og utvider stadig med nye moduler. – Programmet gjør at vi får en samlet oversikt over bygningsmassen som gjør det lettere å følge opp, sier kommunalsjef Knut Edvard Helland.

Publisert: 2014-07-02

 Ringerike kommune

Langvarig samarbeid

I 2008 fant Ringerike kommune ut at det var nødvendig med et system som kunne løse alle kommunens oppgaver innen eiendomsforvaltning.

Kommunen tok kontakt med diverse leverandører, deriblant NoIS, for å få innsyn i løsningene som fantes på markedet.

NoIS kom best ut og vant budrunden, og kommunen besluttet å ta i bruk ISY Eiendom. Implementering og kursing startet høsten 2008.

Brukes til mange oppgaver

ISY Eiendom har vist seg å være viktig for Ringerike kommune. ISY Eiendom er en modulær løsning som dekker de fleste sider innen eiendomsforvaltning. Systemet dekker alle nivåer, både operative arbeidsoppgaver så vel som de strategiske og taktiske sidene innen eiendomsforvaltning.

Knut Edvard Helland, kommunalsjef i Ringerike kommune, opplyser at ISY Eiendom blir flittig brukt til oppgaveløsning.

– Vi bruker ISY Eiendom til vedlikeholds-planlegging, bestillinger, budsjettering, periodiske arbeider og internkontroll for vaktmester, husleiekontrakter samt for å holde oversikt over boligsøkere.

– Vi bruker også programmet på mindre investeringsprosjekter med sekkepost-avsetninger, sånn som oppgradering av skoler, barnehager og institusjoner for å holde oversikt over investeringsbehov.

Ringerike kommune er fornøyd med produktet, hvilket har ført til utvidelser.

– Vi er fornøyd med programmet i Ringerike kommune. Bruken har stadig blitt utvidet og nye moduler er kjøpt inn.

Alle får tilgang til samme informasjon

Helland opplyser at ISY Eiendom er spesielt viktig for Ringerike kommune når det gjelder å holde oversikt over for eksempel vedlikeholdsetterslep, samt status for vedlikeholdsplaner for det aktuelle året. Han påpeker også at det er en stor fordel at alle saksbehandlere på Eiendom får tilgang til samme informasjon og kan se historikken, hvilket effektiviserer prosessene. Han ser flere fordeler ved dette.

– Fordelen med å ha ett system til bygningsforvaltning er at den samme bygningsinformasjonen ligger til grunn for alle modulene. Vi får en samlet oversikt over bygningsmassen som gjør det lettere å følge opp.

ISY Eiendom Periodisk arbeid

Ved nyttår innførte Ringerike kommune ISY Eiendom Periodisk arbeid, som er et produkt for å planlegge og følge opp periodisk arbeid. Eksempler kan være kontroll av at brannslokningsapparat er i orden, kontroll av sikringskap/kontrollrom og gjennomføring av brannvernrunde. Produktet gir brukeren mulighet for å definere et eget standardregister over hvilke oppgaver som skal utføres regelmessig, lage oversiktlige årsplaner som viser hvilke oppgaver som skal utføres når, samt muligheten til å lage rapport med fargekoder som i enkalender viser om og når en oppgave
er blitt utført eller ikke.

– Gjennom ISY Eiendom Periodiske arbeider kan vi enkelt dokumentere for våre kunder og brukere at sikkerheten er ivaretatt ved å vise hvilke kontroller som er utført på bygningstekniske anlegg, samt når disse kontrollene er blitt utført. Vaktmesterne i kommunen rapporterer inn avvik knyttet til kontroller elektronisk, noe som har gitt en mye mer oversiktlig og etterprøvbar avviksbehandling.

 

Kontakt oss
 

Nyheter

- av 310