Faggruppe for effektiv bemanningsplanlegging for FDV

Det er etablert en egen ISY JobTech faggruppe som har fokus på temaet “Effektiv bemanningsplanlegging for FDV”.

Publisert: 2014-06-30

Vi i NoIS ønsker et tett samarbeid med våre kunder. Det gjør oss bedre i stand til å utvikle løsninger som kundene etterspør. Faggruppene er opprettet for å være et bindeledd mellom kundegruppen og NoIS.

Faggruppene kommer med innspill ved utvikling av nye versjoner og utvikling av nye produkter. I tillegg får de ofte anledning til å prøve programvaren før den slippes ut til kundemassen.

Effektiv bemanningsplanlegging for FDV

Faggruppens arbeid skal bidra til å etablere en løsning som på best mulig måte sikrer optimal beskjeftigelsesgrad for personell i vedlikeholdsorganisasjonen. Løsningen skal samtidig støtte opp om langtidsplanlegging, der ressursbehov fra vedlikeholdsplan sammenstilles med tilgjengelige ressurser.

Dette skal forenkle arbeidet med å tilrettelegge for jevn og forutsigbar ressursbelastning gjennom året. Norconsult Informasjonssystemer har igangsatt utviklingsarbeidet, og de første prototyper har begynt å materialisere seg. NoIS ser frem til å presentere dem for faggruppen. Effektiv bemanningsplanlegging er ett av flere tema som inngår i et program for effektivisering av FDV.

 

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310