BKK velger feltverktøy, prosjektstyring og kalkyle fra NoIS

BKK er et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engrosomsetning og transport av elektrisk kraft, og har flere nye utbygginger i pipeline.

Publisert: 2014-07-01

 BKK velger NoIS

Tar i bruk feltverktøy for ISY JobTech

- ISY JobTech GO for iPad er i skrivende stund i bestilling for BKK Produksjon. Med de presentasjonene vi har sett av programmet virker det svært lovende og nyttig for oss, sier Nils Petter Bolstad, systemansvarlig for ISY JobTech i BKK.

Dette er et feltverktøy som gjør det mulig å flytte viktige oppgaver fra kontoret og ut i felten der de utføres. Utført arbeid kvitteres og dokumenteres på stedet og sendes tilbake til ISY JobTech-databasen når man kommer innenfor mobildekning. Med ISY JobTech Go kan også feil og mangler rapporteres umiddelbart, ledsaget av foto tatt på stedet.

ISY-løsninger også for kalkyle og styring av prosjekter

BKK har også valgt å gå til anskaffelse av byggherreløsningen ISY Prosjekt Plan/Økonomi for styring av prosjekter, samt utvidet antall brukere innenfor entreprenørløsningen ISY ByggOffice for kalkulasjon og produksjonsoppfølging.

- NoIS ble valgt på grunnlag av at de kom best ut av en anskaffelsesprosess med flere tilbydere, sier Arne Holt, avdelingsleder for BKK Produksjon AS.

 

Profilbilde av Karl Johan Olsen
Karl Johan Olsen
Avdelingsleder FDV og Eiendomsforvaltning
 

Nyheter

- av 310