Gir armeringsjernet

Sammen senker Smith Stål, NTI og NoIS terskelen for entreprenører som vil begynne å bestille armeringsjern direkte fra en 3D-modell.

Publisert: 2020-05-20 Sist oppdatert: 2021-01-27

Cut2-2_660px.jpg
I Smith Stål sine mange produksjonshaller er alle maskiner koplet opp for å motta elektroniske bøyelister.

Gjør programvare mer tilgjengelig for mindre aktører

– Om ikke de små aktørene er med, blir teknologien bare brukt på prestisjeprosjektene. Det er et mylder av mindre aktører, og for dem kan kostnaden av denne typen software være en påkjenning, sier Carl Petter Simonsen, daglig leder for avdeling Øst i Smith Stål.

Smith Stål har forhandlet en spesialpris for ett års bruk av ISY CAD Rebar sammen med NoIS og NTI. I noen tilfeller vil de også tilby å sponse deler av kostnaden. ISY CAD Rebar er en plugin som lar deg tegne armering og ta ut mengdelister i Autodesk Revit. Ved å eksportere armeringsdata på BVBS-format kan bestillingen mates direkte inn i Smith Ståls bøyemaskin, som bøyer og kutter armeringsjernene i henhold til 3D-geometrien i den opprinnelige BIM-modellen.

– De største brukerne, ingeniørselskaper som Norconsult og andre prosjekterende, har allerede denne programvaren i dag. Men det er vanligvis entreprenørene som bestiller armeringsjern, og de bruker i liten grad ISY CAD Rebar fordi det innebærer en ekstrakostnad for dem, sier Ole Magne Kvindesland, avdelingsleder BIM og konstruksjon i NoIS.

Digitale bestillinger sparer tid og gir færre feil

Smith Stål er en landets ledende leverandører av armering, stål og metall. Med primært entreprenører på kundelisten håper de at tiltaket skal friste flere kunder til å velge digitale bestillinger.

– Vi er de eneste som tilbyr denne typen rabatt. Digitale bestillinger gir store besparelse både for oss og for kunden. Det betyr mye med bestillinger som kan være oppe i 10.000 tonn armeringsjern, sier Simonsen.

Flere årsverk i Smith Stål går til å håndtere manuelle bestillinger, som innebærer at data for hvordan hvert eneste jern skal bøyes og kuttes må legges inn manuelt. I tillegg går betydelige ressurser til å justere feil. Det skjer relativt ofte hos alle leverandører, og er et kjent problem for hele bransjen.

Nyskapende samarbeidsmodell

Business development manager i NTI, Hans Olav Michelsen, har hatt en viktig rolle i å legge grunnlaget for samarbeidet mellom Smith Stål, NoIS og NTI. NTI forhandler Autodesks produkter, samt NoIS-programvaren ISY CAD Rebar. Michelsen satte opp det innledende møtet mellom NoIS, Smith Stål og den sveitsiske leverandøren av bøyemaskinene som brukes i produksjonen av armeringsjernene.

– Da programmereren fra NoIS kom i prat med leverandøren av bøyemaskinene kom de raskt frem til en løsning for hvordan 3D-modellen av armeringsjernene kan sendes direkte til bøyemaskinen, sier Hans Olav Michelsen.

Dersom samarbeidet mellom Smith Stål, NTI og NoIS lykkes med å flytte flere entreprenører over på digitale bestillinger, vil det også bidra til å redusere klimautslippene fra produksjon og transport av armeringsjern.


Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/20 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310