Et kollektivt kunnskapsløft for Bergen

Ved å ta i bruk den fremste teknologien innen 3D-modellering, bygges ikke bare en ny bybanelinje, men også ny kompetanse i Bergen by.

Publisert: 2019-04-24 Sist oppdatert: 2019-06-24

Da Bybanen Utbygging utarbeidet anbudet for Bybanens fjerde byggetrinn stilte de omfattende krav til 3D-modellering og BIM. Men selv om teknologien ikke lenger er ny, har ikke alle leverandørene kommet like langt med å ta den i bruk.

– Vi var litt usikre på om markedet i Bergen var klar for denne utstrakte bruken av BIM i et samferdselsprosjekt, sier Bernt Fredrik Berger, prosjekteringsleder i Bybanen Utbygging.

Bedre informasjonsflyt
BIM-modellene fungerer som et koordinerings- og samarbeidsverktøy, der all informasjon samles og visualiseres i en 3D-modell. 

– Vi stilte krav til 3D-modellering og papirløse tegninger for å tydelig avklare forventninger med entreprenørene i forkant. Målet var å få et aktivt verktøy for utveksling av informasjon mellom alle involverte parter, sier Berger.

3D-modellene gjør det enklere for alle involverte å se hvor ting skal legges, når det skal installeres, hvilke faktorer man må ta hensyn til, og ikke minst hvordan den endelige banen vil se ut. Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har bidratt med konsulenttjenester for å sørge for at dette samarbeidet fungerer mellom Bybanen Utbygging og både leverandør og entreprenørene.

Et løft for hele næringen
Ettersom teknologien var ny for flere av aktørene har opplæring og utprøving stått sentralt i de tidlige prosessene.

– Nå stiller vi enda strengere krav til aktørene. Mottakelsen har i stor grad vært positiv på tvers av alle fagfelt, så vi hadde ikke trengt å bekymre oss. Noen fagpersoner er fortsatt litt skeptiske, men vi går ikke tilbake til 2D for å si det sånn, sier Berger.

Både Bybanen Utbygging og NoIS er enige i at det er et godt samarbeid mellom de ulike aktørene og etatene som nå har bidratt til et kollektivt kunnskapsløft for hele byggenæringen i Bergen.

– Bybanen sitter med mange tungt kompetente fagfolk. Derfor er dette et spennende prosjekt å få ta del i. Det tar selvsagt tid å få alle i prosjektet opp på samme kunnskapsnivå, men det er først da vi får utnyttet modellen til det fulle, sier Bjørn Gisle Hodneland, BIM-koordinator i NoIS, og legger til:

– Jeg vil gå så langt som å si at prosjektet vil gi bygg og anleggsnæringen i Bergen et løft.

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Bjørn Gisle Hodneland
Bjørn Gisle Hodneland
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310