Lansering av nytt produkt for dimensjonering av stålbjelker

Vi er stolte over å lansere en ny modul i ISY Design. ISY Design Stålbjelke er et verktøy for styrkeanalyse og dimensjonering av flerfelts stålbjelker.

Publisert: 2018-12-17 Sist oppdatert: 2018-12-18


Bildet viser en flerfelts bjelke med lasttog, varierende tverrsnitt og sidestøtte i midtfeltet.

ISY Design Stålbjelke erstatter G-Prog Stålbjelke. I tillegg har vi gjort flere forbedringer på modellering, dimensjonering og dokumentasjon.

ISY Design Stålbjelke finnes i to versjoner; Standard og Enterprise. Standardversjonen erstatter ISY G-Prog Stålbjelke, mens Enterprise-versjonen erstatter ISY G-Prog Avansert Stålbjelke.  En kort skisse av standard nøkkelfunksjoner og hva som ligger i utvidelsen til Enterprise finnes nedenfor.

Trenger vi disse «enkle» programmene når vi har avanserte 3D analyse-verktøy?
Dessverre ser vi ofte at de store avanserte 3D analyse-verktøyene har begrensninger på dimensjonering. Spesielt når vi jobber med Prefab støter vi stadig bort i spesielle løsninger/ tverrsnitt som programmene ikke klarer å dimensjonere. Vi ønsker gjennom ISY Design å løse disse utfordringene enkelt, raskt og optimalt i henhold til gjeldende regler. ISY Design er ikke tenkt å erstatte de avanserte analyseverktøy, men vil være et tilleggsverktøy som finner løsninger der de avanserte stopper opp.  

Nøkkelfunksjonalitet i ISY Design Stålbjelke
- Dimensjonering av stålbjelker i henhold til gjeldende standarder.
   - Full spennings- og stabilitetskontroll.
   - Støtte for alle tverrsnittsklasser (1, 2, 3 og 4). 
   - Branndimensjonering.
- Støtte for ubegrenset antall forskjellige tverrsnitt.
- Beregner det optimale tverrsnittet for å ta opp de påførte kreftene.
- Støtte for ubegrenset antall oppleggstyper og fjær.
- Støtte for forskjellige tverrsnitt innenfor samme felt.
   - Merk at stabilitetskontroll krever like tverrsnitt innenfor samme felt.
- Støtte for ubegrenset antall lasttilfeller og lastkombinasjoner, inkludert lasttog.
- Støtte for punktlaster, linjelaster, moment og tvungne forskyvninger.
- Generering av lastkombinasjoner i henhold til laststandarden.
- Beregning av snittkrefter, forskyvninger og oppleggsreaksjoner.
- Grafisk visning av resultater.
- Utskrift av rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.

Utvidelsene i Enterprise-versjonen av ISY Design Stålbjelke
- To-akset beregning (y og z)
- Krefter i x-retning, inkludert 2. ordens effekter
- Ledd
- Tvungne knutepunktsforskyvninger
- Lasttog
- Flere nasjonale tillegg (Standardversjonen har ett valgfritt tillegg, mens Enterprise har norsk, svensk, dansk og finsk.)

For eksisterende kunder
For de av dere som allerede er kunder er det bare å ta programmet i bruk. Om dere har nettlisens, må dere oppdatere denne. 

For mer informasjon og/eller tilbud, ta kontakt med:

Nyheter

- av 310