Strøm fra land til Johan Sverdrup-feltet: - Et tverrfaglig og tidsmessig utfordrende prosjekt

I Rogaland står man med ett ben i oljealderen og ett ben solid plantet i den grønne revolusjonen. Her finner vi nemlig “Johan Sverdrup Power from Shore”-prosjektet, som skal sørge for strøm fra land ut til Johan Sverdrup-feltet. Selskapet Aibel har engasjert Norconsult for prosjektering av en stor del av bygge- og installasjonsarbeidene som inngår i prosjektet. Ulike prosjekteringsverktøy for de forskjellige fagene er benyttet.

Publisert: 2017-03-17

Oljeserviceselskapet Aibel er i gang med å bygge en omformerstasjon som er planlagt å stå ferdig i september 2018. På denne omformerstasjonen vil vekselstrøm konverteres til likestrøm før den sendes ut på en 200 kilometers kraftkabelreise til Johan Sverdrup-feltet. Ute på feltsenteret, vil likestrømmen omdannes tilbake til vekselstrøm. Dette vil gi de ulike installasjonene i feltsenteret kraft fra land. På denne måten vil CO2-utslippene reduseres betydelig.

– Aibel har en såkalt EPC (Engineering, Procurement, Construction) – kontrakt på prosjektering og bygging av omformeren. Kontrakten inkluderer bygging av omformerbygg og pumpehus for sjøvann og legging av 300 kV kabel og fiberoptisk kabel, sier Engineering Manager hos Aibel, Susan Skoe.

I dette prosjektet er Norconsult underleverandør. Deres oppgave er å gjøre byggeteknisk prosjektering i prosjektet. Aibel har ansvar for det tekniske utstyret, og prosjekterer og installerer utstyret inne i bygningene. For armering i betong benytter Norconsult blant annet Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) sin løsning ISY CAD Rebar for Revit.

– VVS, elektro og teknisk sikkerhet prosjekteres i felleskap. Ingeniørene fra begge selskaper prosjekterer i de 3D-modellene som de vanligvis bruker. Modellene konverteres regelmessig begge veier, og ingeniørene i hvert selskap kan se arbeidet som er gjort av de andre ingeniørene, sier Skoe.

3D-dataflyt og samhandling mellom Aibel og Norconsult
AVEVA PDMS er et 3D-modelleringsverktøy som har blitt en standard i norsk olje- og gass industri, og brukes av blant annet Statoil og Aibel. Statoil stiller krav om at deres kontraktører skal levere modeller, både nybygg og modifikasjoner på PDMS-format. Verktøyet er laget for prosessanlegg, rør, utstyr, og har noe overlapp med rene BIM-verktøy som for eksempel Autodesk Revit og Tekla.

En utfordring har vært å få prosjekteringsmiljøene til å se hverandres data, å kunne se PDMS- data, eller teknisk utstyr, inne i bygningsmodellen. Når prosjektet er ferdig skal alle data overleveres til Statoil på PDMS-format. NoIS har utviklet en serie datakonverteringsverktøy under navnet ISY Plant.

– ISY Plant er en samling programvare som konverterer data mellom ulike 3D "plant design"-verktøy. ISY Plant har blant annet moduler for å overføre data fra Autodesk Revit til AVEVA PDMS og fra PDMS til Revit. "Johan Sverdrup Power from Shore"-prosjektet benytter begge disse, forklarer Skoe.

– Aibel benytter AVEVA PDMS til 3D-modellering og Norconsult benytter Autodesk Revit. ISY Plant konverterer modellene fra Revit til PDMS og fra PDMS til Revit, slik at begge miljøene har tilgang på hverandres data inne i sine egne systemer. Norconsult har i en årrekke vært involvert i og vært ansvarlig for den byggtekniske prosjekteringen i store utbyggingsprosjekter på mange av Statoils olje- og gassterminaler i Norge – ofte som underkonsulent til engineering-selskaper som Aibel. En utfordring i disse prosjektene har vært at det er benyttet ulike dataverktøy, som ikke direkte «snakker sammen». Bruk av ISY Plant har således i "Johan Sverdup Power from Shore"-prosjektet nærmest vært en revolusjon i så måte, sier Norconsults oppdragsleder Jon Christian Hokaasen.

ISY Plant viktig for å nå milepælen
Aibel har brukt programvaren i omtrent ett år i "Johan Sverdrup Power from Shore"-prosjektet, og er fornøyd med at det hjelper ingeniørene med å spare mye tid.

NoIS stiller med ressurser i prosjektet som benytter ISY Plant-verktøy til regelmessig å konvertere data mellom modelleringsverktøyene som brukes. Det innebærer at partene får oppdatert tilgang til hverandres modeller inne i sine "egne" designverktøy. Dette bidrar til å forhindre feil, kollisjoner, forenkler kommunikasjonen, og det kan produseres byggetegninger i begge leirer som viser både egne og samarbeids-partnerens modeller.

– Hvis vi ikke hadde hatt ISY Plant i "Johan Sverdrup Power from Shore"-prosjektet, hadde det vært omtrent umulig å dele arkitekt- og byggetekniske modeller, som betongkonstruksjoner og infrastruktur, med resten av prosjektet, sier Skoe og fortsetter:

- Konsekvensen ville vært en dyr og tidkrevende remodelleringprosess som også ville redusert kvaliteten. De første leveranser av tegninger og beskrivelser skulle gjøres bare tre uker etter kontraktsinngåelse.

Som følge av den stramme tidsplanen, var vi avhengig av verktøy som bidrar til kommunikasjon mellom de ulike dataverktøyene, sier Norconsults oppdragsleder Jon Christian Hokaasen.

Aibel har en lang historie med NoIS og bruker også en rekke ISY CAD-produkter. Skoe forteller også at samarbeidet med Norconsult har bidratt til et vellykket prosjekt.

– Både Aibel og Norconsult bidrar med tung og kompletterende ingeniørkunn-skap i prosjektet. Aibel setter pris på å ha Norconsult som prosjekteringspartner på grunn av deres imponerende bredde og ekspertise innen byggeteknisk prosjektering. Det har vært utfordrende og interessant for Aibel-ingeniører å arbeide med et såpass innovativt landbasert prosjekt, og vi har lært mye om byggeteknisk prosjektering i denne prosessen, avslutter hun.

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 309