Digitaliserer stålet - sparer millioner

På Pirbadets nye tilbygg er produksjonen av armeringsstålet digitalisert. En ny automatisert metode gir høyere produksjonskvalitet og stor verdi til hele byggebransjen.

Publisert: 2017-04-04 Sist oppdatert: 2017-05-04

Pirbadet er Norges største innendørs badeanlegg og en av Trondheims fremste attraksjoner med over en halv million besøkende hvert år. Anlegget står foran en utvidelse med et 350 kvadratmeters tilbygg som skal romme to nye basseng. Når sålen skal støpes nå i januar 2017 har entreprenøren et kort tidsvindu fordi alt må gjennomføres den ene uken i året da vannstanden er lavest. Forsinkelser og feilberegninger er derfor svært viktig å unngå. Det har gitt flere særegne tekniske og geometriske utfordringer, særlig for byggingeniør Thomas Jensen Granne fra Asplan Viak. Han har hatt ansvaret for armeringen i et bygg der taket buer i flere retninger, som har mange kompliserte tekniske installasjoner i kjelleren og et vannbasseng som skal henges i søyler i etasjeskilleren.

– Det var et behov for å finne smarte løsninger som kunne skape digitale bøyelister for stålet, og automatisere produksjonen av armeringsjernet for å sikre nøyaktige mengder og riktig geometri, sier han.

Automatisert armering
Asplan Viak har som mål å flytte grenser med ny teknologi og ved å prøve ut nye løsninger. Selskapets ansatte oppfordres til å teste ut smartere og mer bærekraftige metoder.

– Det var enkelt å få støtte fra ledelsen da jeg ønsket å gripe an dette prosjektet på en ny måte. Bygget ga så komplekse utfordringer at jeg vurderte det som mest hensiktsmessig å utvide prosjektgruppen med andre typer kunnskap innen verktøysbruk, sier Granne.

I Autodesk Revit var det en uferdig funksjon for automatisering og digitalisering av armering og bøyelister. Han kontaktet derfor NTI CADcenter for å få hjelp med å teste ut muligheter. NTI CADcenter koblet deretter på Norconsult Informasjonssystemer (NoIS). Sammen har de utviklet nye modeller og prosesser slik at prosjektet skulle komme enklere og tryggere i mål.

– Hensikten var å fjerne feilkilder ved å la BIM-modellen følge prosessen helt ut på byggeplass, sier Granne.

Derfor ble produsenten Smith Stål også tidlig koblet på prosjektet. Sammen med NoIS fikk de integrert et nytt filformat i sin ISY CAD for Revit-programvare for armeringsjern slik at Smith Stål kunne levere til byggeplass med høyere presisjon og fritt for feilkilder.

Samarbeid med nye metoder
Halvor Jensen i NTI CADcenter fremhever at det digitale firkløveret har lykkes godt fordi man har hatt et felles ønske om å pløye ny mark. Holdningen og engasjementet til utviklergruppen har vært utslagsgivende for de spennende resultatene.

– Det var vært en fordel at fagdisiplinene kom sammen tidlig i prosjektet og at alle jobbet i den samme 3D-modellen. Tettere samhandling må til for å skape fremtidens byggeformer, sier Jensen og påpeker at digitaliseringen endrer bransjen i enormt tempo. I første omgang ved å fjerne prosesser som har vært tungrodde og manuelle.

– Fagfolk som tør å tenke nytt bidrar til at Norge blir et internasjonalt foregangsland på digitalisering og automatisering. Denne erfaringen er en av mange som viser hvordan flinke norske fageksperter er i ferd med å få til oppsiktsvekkende internasjonale fremskritt innen byggfaget, sier han.

Et stålformat
Direktør for Smith Stål Øst er svært entusiastisk og mener erfaringene gir hans selskap spennende konkurransefortrinn. Sentralt for suksessen er at prosjektet tok i bruk et filformat for stål som er omfavnet av en samlet bransje i Tyskland. Det er dette utvekslingsformatet som mates direkte inn i NoIS sin programvare, slik at man kan overføre modellen fra Revit og rett inn i maskinen som kapper og bøyer armeringsjernet.

– BVBS-formatet er en åpen standard som beskriver formater, lengder og vinkler på armeringen som skal produseres av våre maskiner, sier Carl Petter Simonsen.

BVBS gjør at stålmaskinen kan forstå BIM-modellen som er fremstilt med Revit.

– Vi slipper å bruke uker med manuell arbeidskraft for å punche inn data. Dermed fjerner vi risikoen for menneskelige feil, og sikrer at våre dyktige medarbeidere kan bruke tiden sin til langt mer verdiøkende formål, sier Simonsen som også fremhever at disse fordelene vil gagne mange.

Blir tilgjengelig for alle
Formatet integreres nå direkte inn i NoIS sitt ISY CAD verktøy, og er tilgjengelig for selskapets kunder på programvarepakken. Dermed kan en samlet bransje nyte godt av muligheten til å automatisere fremstillingen av kapp- og bøyelister for armeringen fra CAD til stålmaskin.

– Det er egentlig helt sprøtt at vi tidligere har måttet hente ut data fra en maskin og manuelt matet de inn i en annen. Med BVBS kan vi overføre BIM-modellen direkte, sier Simonsen.

– Dette vil spare ingeniørene, produsentene, entreprenørene og byggherrene for betydelige verdier i form av raskere produksjon, smartere arbeidsformer, og gir mindre risiko for menneskelige feil, fremhever Simonsen.

Han har selv lenge søkt etter et mellomstort prosjekt for å teste ut denne digitaliserte tilnærmingen, Asplan Viaks henvendelse passet som hånd i hanske.

– Selv om produksjonen kan forløpe billigere kommer de største gevinstene ved færre feilproduksjoner og -leveranser, fremhever Simonsen og peker på det åpenbare faktum at det er vanskelig å gjenbruke feilkappet stål.

Entreprenøren på Pirbadet skal nå få sine stålleveranser i tide, fritt for feil og mistolkninger. Besparelsene er betydelige, og potensielt på mange millioner kroner i enda større prosjekter.

– Bransjen har et felles ansvar for å dele på og utveksle erfaringer. Her er vi fire aktører som tråkker opp spor slik at andre kan bygge smartere, raskere, billigere og med langt høyere kvalitet. Bransjen avhenger av at mange følger Asplan Viaks gode initiativ og vilje til samarbeid, avslutter Halvor Jensen.

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310